Zde je pro Vás připravena ke stažení technika

Art meditation

V čem mi pomůže tato technika?

  • probouzí talent v základních oblastech uměleckého vyjadřování
  • podporuje kreativitu
  • otevírá dveře k novým možnostem a pohledům
  • přinese do partnerského vztahu jiskru a vzrušení

Art meditation je nádherná meditace, která na niterné úrovni probouzí atraktivitu člověka, otevírá talent a umělecké vyjadřování. Je vhodná pro jakýkoliv podprogram nebo úvod k nádhernému večeru, jako naladění na milostný zážitek apod.

Popis

Art meditation je báječná technika na probuzení kreativity. Pokuste se po dobu trvání celé meditace vůbec nehodnotit co tvoříte a jenom se čistě ponořte do procesu tvoření.

Tuto techniku můžete dělat individuálně nebo v páru. Je nesmírně důležité dělat tuto techniku naplno a po dobu dělání techniky se nerozptylovat ničím jiným a udržet se po celou dobu v technice.  Zpočátku to bude možná náročnejší, ale vyplatí se v tom vytrvat a zkoušet jí znova. Máme ověřené na mnoha účastnících našich kurzů, že tato technika funguje báječně.

Pro domácí terapii a vydatnou podporu vztahu je dobré udělat si celou techniku alespoň jednou týdně a navíc kdykoliv máte čas si udělat kteroukoliv část. 

Návod

Najděte si příjemné místo, kde budete techniku dělat. Myslete na to, že je důležité mít kvalitní přehrávač, neboť hudba nese léčebné frekvence. Mějte volný oděv. Pokud děláte techniku v místnosti, zajistěte, aby byla vyvětraná a aby v ní byl dostatek čerstvého vzduchu. Meditace umožňuje silné emocionální vjemy, proto dbejte na to, abyste byli v pocitovém bezpečí, aby Vás nikdo nerušil a abyste vy někoho nerušili. Pro pocit bezpečí zvažte případné uzamčení místnosti. Vypněte mobily a telefony. Udělejte si na sebe čas. Jemná uvolňující vůně v místnosti je také velmi vhodná. Pusťte si hudbu a můžete začít dělat první část.

Hudba je určena speciálně pro tuto techniku a povede vás. Po dobu trvání techniky s nikým nemluvte !

Technika má 4 části.

První část – Malování nebo kreslení

Posaďte se do tureckého sedu, poslouchejte hudbu a vyjadřujte se spontánním malováním.
Je dobré použít pastelky a čtvrtku papíru pro jednoduchost. Barvy by mohly ovlivňovat meditaci, mohly by se například vylít nebo něco ušpinit, což by Vás mohlo vytrhnout z meditace.  Pokud si nebudete dělat nic z takových potíží, můžete použít barvy a plátno.

Druhá část – Zpívání

Dívejte se na své dílo, nechte se jím inspirovat. Poslouchejte hudbu a zpívejte nahodilé vokály, fráze či rytmické melodie.

Třetí část – Tancování

Vstaňte, spontánně tančete pod vlivem hudby a svého díla. Můžete své dílo někam vyvěsit a během tance se na něj občas podívat, nebo chvíli s dílem v rukách tancovat. Mějte však na paměti, že většinu tance je žádoucí mít volné ruce a nohy, aby byl tanec skutečně spontánní.

Čtvrtá část – Relaxace

Lehněte si na zem a relaxujte. Vnímejte sebe.

Kompletní technika ART MEDITATION

Soubory ke stažení

Audio soubory si zde můžete přehrát nebo stáhnout. Každý audio soubor obsahuje jednu část meditace. Doporučujeme si udělat kompletní techniku, což je určitě nejvýhodnější a nejúčinnejší. V případě nedostatku času a jako nouzovou možnost, si můžete udělat jenom jednou část, kterou si zvolíte.