Legendární Igorův trénink a výlet do exotických krajů, překračující turistiku.

TŘI SKVOSTY

INDIE - BŘEZEN 2025

Hluboké ponoření do tří skvostů: Tantry, Jógy a meditačních technik na třech nejposvátnějších místech Indie:

Khajuraho - město starodávných chrámů tantry s vyobrazením Káma-sutry, plné zakořeněné energie
Sanchi - město s nejstarší Unesco chráněnou sakrální stavbou v Indii plné budhismu a meditačního vědomí
Varanasi - město Jógy a starodávných rituálů věnovaných matce řek Ganze a mocným bohům 


Jedinečná možnost zažít dobrodružství a poznávání zapomenuté krásy Indie, indické chrámy, pestrý svět lidí a také neviditelná Indie v podobě duchovní síly a transformace

Zvláštní druh semináře, ve kterém budeme procházet zdánlivě náhodnými neturistickými situacemi v Indii, zažívat možnost vlastního probuzení

Budeme meditovat, cvičit tantrickou jógu a otevírat své podvědomí na jedněch z nejsvětějších míst Indie

Zažijeme:

  • Trénink Tantrických meditací, cvičení Tantra-jógy, Mohendžodáro, meditační trénink, cvičení Jógy, techniky Kundalini a Čakrové léčby, umění Šakti prány, koncerty manter z rukou odborných lektorů.
  • Hlubokou zkušenost v nejstarším tantrickém chrámu v Khajurahu plnou zakořeněné energie
  • Posvátný rituál Ganga Arati, kterým se zasvěcuje řeka Ganga
  • Rituály ohně a umění léčit posvátným ohněm
  • Tradiční pohřební obřady, které pohltí každého Evropana
  • Holi festival barev a života

Khajuraho - tantrická oslava života

Komplex středověkých hinduistických a džinistických chrámů Khadžuráho, které leží doslova uprostřed džungle. Sochy na fasádě chrámů představují bohy a bohyně, zvířata a válečníky, hudebníky, tanečnice, smyslné nymfy a řadu tantrických scén, kterými je Khadžuráho proslaveno nejvíce. Tyto výjevy oslavují život tantrickými rituály. Toto unikátní dílo je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.  

Sanchi -  Budhistická Velká stúpa a další budhistické sakrální stavby chráněné UNESCO 

Nejvýznamnější památkou Sanchi je na kopci tyčící se Velká stúpa, která je považována za nejstarší sakrální stavbu v Indii. Trojité podélné trámy i svislé sloupy z pískovce zobrazují velké množství lidských i zvířecích postav, které jsou propracovány do detailů. Zobrazují scény z Buddhova života, vyprávění o jeho minulých zrozeních, démonech a vyobrazují i bitevní scény a také z džátak – Buddhových minulých životů. Jsou velmi detailně provedené a prý je tvořili řezbáři slonoviny. Stúpa je hrobka ostatků významných buddhistických světců a především Buddhy. Její původ je starší než buddhismus, snad jde o způsob pohřbívání používaný již ve védské době. 

Varanasi - indické město s tou nejsilnější atmosférou

Váránasí, město rozestoupené na březích posvátné řeky Gangy, je považováno za hlavní duchovní centrum země. Říká se, že pokud zde hinduista zemře, jeho tělo je obřadně zpopelněno a popel vhozen do posvátné řeky Gangy, tak tím dosáhne osvobození (moksha) z koloběhu reinkarnací a dosáhne věčné blaženosti. Navzdory ohromnému množství lidí, kteří se do města sjíždějí - ať už cizinci, nebo samotní Indové - víra dodává městu neobvykle uctivou atmosféru a zvláštní kouzlo, které uchvátí i toho nejvíc zcestovalého návštěvníka. A i přestože odsud nebudete odjíždět jako konvertovaní hinduisté, tak určitě odjedete s pocitem, že jste aspoň na chvíli nahlédli do tajuplné indické duše. Uvidíme posvátné gháty ve Varanasi, starověké chrámy a svatá místa džinismu, budhismu a hinduismu.


Datum (zatím předběžný) : BŘEZEN  2025 

Příspěvek: 68.900 Kč nebo 2870 EUR

Záloha - při přihlášení - 4.900 Kč nebo 205 EUR + tři splátky rozložené do celého roku

  1. splátka 15.000 Kč  nebo 625 EUR -  do 31.8.2024
  2. splátka 25.000 Kč nebo 1040 EUR - do 30.11.2024
  3. splátka 24.000 Kč nebo 1000 EUR - do 30.1.2025

Storno poplatky: do 31.8. 4900 Kč, po 31.8.2024 25 % ceny, po 30.11.2024 50 % ceny, po 30.1.2025 100 % ceny. Storno nebude účtováno v případě, že účastník za sebe najde včasnou a vhodnou náhradu a poučí jej o všech informacích k cestě, v případě zdravotních problémů organizátoři mohou 50 % storna kompenzovat účastí na kurzech Meditačního centra Lažánky.

Příspěvek zahrnuje letenku, ubytování, cestování, program, stravování 5 dní Khajuraho a 5 dní Varanásí

Příspěvek nezahrnuje vstupy do památek, pojištění, víza, stravu mimo semináře v Kadjurahu a Varanasi

Další podrobnosti:

Ubytování a přespání: Pár nocí strávíme v lůžkovém vlaku,  ostatní noci v různých hotelích. Hotel vybíráme podle blízkosti atrakce nebo z programových důvodů nebo dle bezpečnosti. Kvalita hotelu je vždy dána možnostmi v dané oblasti. Je potřeba si uvědomit, že indický standard hotelů je jiný než evropský, ubytovací podmínky většinou nevyhovují evropským standardům a to i u nejdražších hotelů. 

Strava: První 3 dny si ze zdravotních důvodů každý veze svoji vlastní stravu z domova. Zajišťujeme stravu během meditačních kurzů. Během přejezdů a turistických částí se účastník stravuje v místních restauracích, které jsou laciné, nebo svépomocí.

Předběžný harmonogram (přibližně 18 dní mezi 3. březnem a 23. březnem 2025)

1. den: Přelet do Delhi.

2. den: Uvítání v Delhi, transport na vlakové nádraží. Noční přejezd vlakem do Khajuraho, přespání ve vlaku. Jednu noc strávíme ve vlaku (2/3).

3. den: Uvítací ceremoniál tréninku tantrických meditací a technik, zahájení tréninku, 4 noci přespíme v Khajurahu (3/4, 4/5, 5/6, 6/7).

4.-6. den: Trénink tantrických meditací, cvičení tantra-jógy, transformace pomocí posvátných manter, masážní techniky, zdravotní a energetické posílení, meditace na silových místech Khajuraha a návštěva posvátných chrámů.

7. den: Přejezd do Sanchi, přespání dvě noci v Sanchi (7/8, 8/9).

8. den: Návštěva budhistických Unesco památek v Sanchi. Navšívime ohromující Velkou stúpu a komlex sakrálních staveb a budeme tam meditovat. Zažijeme budhisticky laděnou prvotní meditační zkušenost.

9. den: Návrat do Khajuraho, přespání v Khajurahu (9/10).

10. den: Návštěva posátných chrámů s erotickými výjevy v Khajurahu, meditace na silových místech tradičních rituálů. Přejezd vlakem do Varanasi, přespání ve vlaku (10/11).

11.-13. den: Zážitek Ohňového festivalu a Holi festivalu, návštěva nejstarších ghátů, rituál Ganga Arati věnovaný Ganze, přespání 4 noci ve Varanasi (11/12, 12/13, 13/14, 14/15).

14.-15. den: Trénink Jógy, Tantra Jógy, pránické a čakrové léčení v místním joginském ashramu, léčení ohněm. Noční přejezd vlakem do Delhi, přespání ve vlaku (15/16).

16.-17. den: Nákupy a památky v Delhi, přespání v Delhi (16/17),transport na letiště.

18. den: Přelet do Evropy.

Přihláška

Kontakt

Telefon

+420 608 708 996

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

www.facebook.com/meditacnicentrumLazanky/