OBJEV SVŮJ UMĚLECKÝ TALENT

 

11.-15. července 2018

 

Pro muže i ženy

Krásný způsob, jak si užít, uvolnit se, dělat něco zajímavého a rozvinout svou osobnost.


Základní informace

Termín: 11.-15.7.2018

Začátek: středa 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: Příspěvek 4.980 Kč / 204 EUR  včetně stravy a ubytování

Záloha: S přihláškou zašli 1.500 Kč / 64 EUR  dle platebních údajů. 

Lektor: Igor Samotný, Michaela Samotná a pozvaní hosté

 


  • Smíšená skupina

Popis programu

Pomocí uměleckého vyjadřování budeme objevovat sebe, své potřeby, blízkost a to, co člověka přesahuje.

Budeme meditovat, zpívat,  tancovat, malovat, hrát si. Bude trocha herectví, pantomimy a dalších uměleckých forem. Překonáme nejistotu a strukturu mysli a dotkneme se Múz.

Tam, kde byl strach a nejistota, se objeví radost. Překonáme soudy a sebekritiku a objeví se živé umění a tvoření.

 To vše unikátním, velmi účinným způsobem, který je postaven na relaxaci, lásce, meditaci.

 

Toto je Igorův speciál,
kde vám poskytne během několika dní to nejlepší ze sebe.

Objevte svůj specifický individuální talent, svoji tvořivost a zdroj své tvůrčí energie
Jestli stojíte někdy před úkolem něco nového vytvořit, něco nového napsat, něco nového objevit, tak je tento kurz přesně pro vás. Všichni, kteří se chtějí postavit na vlastní nohy, chtějí vytvořit vlastní podnikání a mít ty nejlepší nápady, budou z tohoto kurzu dlouho čerpat.

Staňte se gejzírem nových postupů, nápadů a idejí
Na tomto semináři si nastavíte svoji mysl, energii a životní postoje tak, že se můžete stát gejzírem nových postupů, nápadů, ideí. Budeme používat sebevyjadřovací techniky, meditace mnoha forem, budeme používat prvky tance, divadla, malování.

Otevřete komunikační kanály „navozené intuice“
Poznáte, jak pracovat s kolektivem, aby dosáhl co nejoptimálnějšího výsledku. Vytvoříme brainstormingovou skupinu. Brainstorming neboli bouře mozku je metoda, která nejvíce podporuje kolektivní tvořivost.

Poznejte sílu změněného stavu vědomí
Zjistíte, jak vás změněné stavy vědomí transformují ze stavu destruktivní kritiky do stavu uvolněné tvořivosti.

Jaké můžete očekávat konkrétní účinky?

Výrazné posílení nálady, chuti do života. Prožitkový stav podporuje citový, emocionální a milostný život s partnerem. Extatické zážitky vás nabudí a snadno budete řešit všechny úkoly a problémy svého života. Získáte energetický podnět pro životní rozhodnutí a budete mít sílu tvořit svůj život.

Co tam budeme dělat?
Relaxovat, vyjadřovat se, cvičit, laskavě se masírovat, tancovat, aktivně meditovat, objevovat sebe sama a žasnout, jaké schopnosti v sobě nalezneme.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplňte výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1.500 Kč/ 64 EUR zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha vám zajistí místo na semináři.

Platební údaje:

Pro platby v Kč: 
Fio banka, číslo účtu 71306197/2010

IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Pro platby v EUR: 
Fio banka, číslo účtu 713061970/2010 

IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Variabilní symbol: datum narození 
Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité! - napiš: "Příspěvek" +  jméno a příjmení, název kurzu

Pošleme vám bližší informace emailem.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Staňte se gejzírem nových postupů, nápadů a idejí

Objevte svůj talent

Meditujte, hrajte si a tvořte

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.