ŠKOLA MOHENDŽODÁRO II.B - 7. ledna - 28. června 2015

Získejte kompletní znalost tantra-jógy pro ženy


Základní informace

JIŽ PLNĚ OBSAZENO!

Termín: 7. 1. - 28. 6. 2015 (termíny jednotlivých setkání: 7.-11.1.2015, 4.-8.3.2015, 24.-28.6.2015)

Začátek: středa 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: 14 480 Kč včetně ubytování a stravy
QUICK SLEVA! Při uhrazení celé částky do 14 dní od zákl. kurzu je cena 12 980 Kč

Záloha: S přihláškou zašli 4 880 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Monika Kůdelová Sičová


 • Pro ženy, které absolvovaly I. stupeň Tantra-jógy

Systematická výuka je zaměřena na všech devět asán.

Tajemství věčného mládí adeptek tantry.

Jednotlivé asány na sebe navazují a vytvářejí energetický celek, jehož zvládnutím se žena naučí rozvádět svou sexuální energii do celého těla a použije ji pro rozvoj intuice a vlastního zdraví. Pomocí těchto asán se uvolňuje do těla velké množství estrogenů, rozuměj ženských pohlavních hormonů. Tak se toto cvičení stává tajemstvím věčného mládí adeptek tantry.

Ženy mohou mít ze cvičení Mohendžodáro mnohostranný užitek. Na úrovni energetické, zdravotní a při milování a orgasmu. Jednotlivé asány odkrývají všechny aspekty ženy. Proniknutím skrze tyto aspekty žena nahlédne hluboko do svého nitra a pochopí vnitřní zákonitosti své duše.

Popis programu

Tantra-jóga pro ženy, cvičení devíti asán, cvičení Mohendžodáro

 • Meditace - aktivní i tiché, zejména ze systému Oshových meditací; tanec; spontánní pohyb
 • Bioenergetická cvičení - cvičení na osvobození těla, dechu a uvolnění energie, odstraňování energetických bloků
 • Speciální sestava masáží pro ženy- aktivizace toku energie v drahách, ošetření celého těla, propojení všech čaker v těle.
 • Smysluplný celek v chráněné skupině

Tato celoroční škola má formu 3 prodloužených soustředění, které budou propojeny systematickou, každodenní samostatnou prací adeptek tantry. Mezi jednotlivými setkáními si účastnice doma dělají doporučená cvičení a meditační terapie, do kterých byly zasvěceny na předchozím setkání, a které budou konzultovány na setkání následujícím. Tímto způsobem vznikne celoroční škola, která je intenzivní, kde jeden program navazuje na druhý, a která má takto šanci každé ženě nabídnout vnitřní transformaci a posílení a obnovení ženství. Tato škola vede k posílení zdraví, otevírá cestu k orgasmu a milování jako láskyplné cestě životem, obnovuje přirozenou schopnost těla k regeneraci a ke kráse a pocitu svěžesti.

Osho meditace jsou klenot ženství
Meditace je nezastupitelná součást každodenní práce na sobě. Meditace je průvodcem na duchovní cestě, je cestou samou. Pravidelná, každodenní meditace je nezbytná, pokud chceme kvalitně pracovat s druhými. Oshovy meditace jsou souborem meditačních technik, které byly přizpůsobeny potřebám a možnostem moderního člověka. Do celoroční školy budou zařazeny speciálně vybrané meditační techniky tak, aby nastartovaly a podpořily Mohendžodáro a umožnily nám vstoupit do hlubšího kontaktu s naším tělem a energií.

Meditační terapie mají okamžité výsledky
Meditační terapie jsou systematicky praktikované meditační techniky po dobu 21 dní. Účastníce školy budou motivovány a vedeny k systematické práci doma. Budou procházet meditačními terapiemi, které jsou již samy o sobě hlubinnými technikami přírodní léčby. Meditační terapie budou přímo navazovat na jednotlivá setkání.

Obnovení životní síly v těle a pevné zdraví
Umění masáže pro ženy - pomocí speciálních postupů a cíleně vedených tlaků a dotyků odblokujeme a stimulujeme proudění životní síly v těle ošetřované ženy. Sama terapeutka je přitom v uvolněném stavu a ošetření je pro ni příjemným cvičením a má rovněž velmi příznivý účinek. Mezi přijímající a dávající dochází k vzájemné energetické výměně a obě strany tak během masáže získávají. Touto masáží můžete pomoci svým blízkým, ale také můžete obohatit svou profesionální terapeutickou praxi či položit její kvalitní základ.

Devět aspektů k uzdravení vnitřní ženy
Ženy se dnes cítí více jako muži. Jsou převálcované starostmi o rodinu, práci. Mystické aspekty Mohendžodáro vedou k uzdravení vnitřní ženy, každá žena rozkvete ve svou přirozenou krásu.

Aspekty ženy vztažené k jednotlivým asánám:

 • Asána číslo 1, žena kráska, žena ošklivka
 • Asána číslo 2, žena kněžka, žena čarodějnice
 • Asána číslo 3, žena herečka, žena hysterka
 • Asána číslo 4, žena milenka, žena prostitutka
 • Asána číslo 5, žena matka, žena smrtka
 • Asána číslo 6, žena hospodyně, žena bordelářka
 • Asána číslo 7, žena živitelka, žena zlodějka
 • Asána číslo 8, žena léčitelka, žena nemocná
 • Asána číslo 9, žena rádkyně, žena klevetnice

Ásany Mohendžodáro- tajemství starodávné ženské předvédské tradice
Mohendžodáro nejprve rozproudí a uvolní sexuální a životní energii z pánve. Tu v prvním kroce posiluje a uzdraví. Pomocí speciálních ásan ji vede do všech důležitých energetických center v těle, otevírá je, nabíjí je a uzdravuje. Vše se děje skrze tělo, citlivě, postupně a bezpečně. Zároveň neuvěřitelně účinně.

MEDITAČNÍ TERAPIE:

 • CHAKRA DANCE
 • BORN AGAIN
 • CHAKRA BREATHING
 • NADABRAHMA
 • NO DIMENSIONS
 • MANDALA
 • VIPASSANA
 • KUNDALINI MEDITACE
 • DYNAMICKÁ MEDITACE

ASÁNY ZE CVIČENÍ MOHENDŽODÁRO:

 • PŘÍBĚH ŽENSTVÍ
 • VNITŘNÍ ZRAK
 • POHLED DO VESMÍRU
 • ŠŤAVNATÁ JÓNI
 • TAJEMSTVÍ ŽIVOTA
 • ODEVZDÁNÍ
 • DÁVÁNÍ MLÉKA
 • SPIRÁLA ŽIVOTA
 • BOHYNĚ MATKA

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Storno:
Odhlášení z kurzu

 • 90 dní před začátkem školy: 1 000 Kč
 • 90 až 0 dní před začátkem školy: storno 100 % zálohy
 • zrušení účasti během školy: storno 100 % kurzovného nebo možnost nahradit si jednu neúčast na paralelní či další škole nebo na soustředění (lze pouze po dohodě s lektory a jen ze zcela závažných příčin, například nemoci vlastní, nebo blízké osoby, o niž se staráte).

Kurzovné nelze převádět z přihlášené osoby na jinou přihlášenou osobu. Více informací o platebních a storno podmínkách naleznete ve zvacím dopise.

Mohendžodáro vede ženu do svého nitra, skrze jednotlivé asány, skrze meditace a společné prožitky a sdílení ve skupině. Aby žena mohla být skutečně probuzenou ženou, potřebuje prožít sebe sama.

Ženské hodnoty jsou láska, umění, skutečné lidské vztahy, pohoda domova. Žena je i maminkou, ochránkyní, patronkou domova, ženského láskyplného přijetí muže, žena je pěstitelkou a léčitelkou. Všechny tyto aspekty budeme v ženě objevovat a posilovat. Určeno pro ženy jakéhokoliv věku.

PŘED VSTUPEM DO SYSTEMATICKÉ CELOROČNÍ ŠKOLY BYSTE MĚLY ABSOLVOVAT MINIMÁLNĚ JEDEN ZÁKLADNÍ KURS TANTRA-JÓGY. NA TENTO ZÁKLADNÍ KURS MŮŽETE PŘIJET KAŽDÝ MĚSÍC K NÁM DO LAŽÁNEK.

TAKÉ ŽENY, KTERÉ CHODÍ NA DOCHÁZKOVÉ KURSY K AKREDITOVANÝM CVIČITELKÁM, MOHOU VSTOUPIT DO ŠKOLY PŘÍMO BEZ NUTNOSTI ZÁKLADNÍHO KURSU. MAJÍ TAK BONUS.

ŠKOLA JE VÝBĚROVÁ, NENÍ NA NI AUTOMATICKÝ NÁROK. JEDNÁ SE O VELMI KVALITNÍ PRODUKT, KDY JEDNA UZAVŘENÁ SKUPINA PROCHÁZÍ SPOLU CELÝM VÝCVIKEM TANTRA-JÓGY.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 4 880 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři. Doplatek najednou je možný pouze na prvním setkání a činí 9600 Kč. 

Je možné využít QUICK SLEVU - při uhrazení celé částky do 14-ti dní od konce základního kurzu je cena 12 980 Kč.

Je možné platit splátkově, pak je celková cena vyšší, celkem 16.480 Kč.

 • záloha 4.880 kč před školou
 • splátka 5000 Kč na prvním setkání
 • splátka 5000 Kč na druhém setkání
 • splátka 1600 Kč na třetím setkání

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přidejte se do diskuze