TANTRICKÉ OŠETŘOVÁNÍ MUŽSKÉHO TĚLA - trénink pro muže,  14. 10. 2015 - 19. 6. 2016

2. a 3. setkání (3.-7.2. a 15.-19.6.2016)


Základní informace

Termín: 14. 10. 2015 - 19. 6. 2016

(termíny jednotlivých setkání: 14. – 18. 10. 2015, 3. – 7. 2. 2016, 15. – 19. 6. 2016)

Začátek: středa 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: 14.480 Kč při uhrazení zálohy 2.000 Kč a doplatku na prvním setkání

Při platbě jednotlivých setkání 5.480 Kč za jedno setkání včetně ubytování a stravy

Při přihlášení na 2. a 3. setkání 9.680 Kč

QUICK SLEVA:

Při zaplacení zálohy 2.000 Kč do konce května 2015 bude celková cena 13.480 Kč

Při zaplacení celé částky do konce června 2015 je částka 12.480 Kč

 Záloha: S přihláškou zašli 2.000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný, Alice Nováková, Libor Soukup


  • Pro muže

Popis programu

Tantrický trénink pro muže 2015/2016 - tři vícedenní setkání. 

Muži, naučte se ošetřovat své božské tělo tak, aby vám umožnilo nádherné zážitky v milostném životě, aby bylo zdrojem vašich psychických sil, podporovalo vás při rozvíjení svého talentu a abyste se cítili odpočatí, zdraví a plní tvůrčích sil.

Do našeho těla projektujeme mnoho stresu, strachu a neprožitých životních situací, traumat a emocionálních zátěží. Naše tělo pod ohrožujícím vlivem prostředí ztrácí schopnost se plně revitalizovat. Následkem toho vzniká chronické napětí, které si ani neuvědomujeme. Toto chronické napětí způsobuje únavu, vytváří prostor pro vyhoření a ztrátu chuti do života a do intimního a milostného prožívání.
Naše tělo má svoji inteligenci, existuje něco, čemu se říká zapomenutá řeč našeho těla. Naše tělo umí vydávat signály, umí sdílet.

Život člověka, který je napojen na své tělo, je daleko pravdivější, jeho poznání sebe sama má reálný základ. Takový člověk je zakořeněný. Naopak život bez kontaktu s tělem vytváří obrovskou disharmonii, kdy je přetížená mysl a je přehnaná podpora intelektuálnímu způsobu života. V takovém případě mysl vytváří spoustu fikcí, nerealistických představ a proti životu zaměřených lidských postojů.

CO SE NAUČÍTE – HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ:
- metodu, jak odstraňovat chronické napětí v těle, jak tělo uvolnit a napojit na lidskou psychiku
- ošetřovat své vlastní tělo pomocí zvláštní masáže, kterou můžete dát sobě nebo blízké osobě a která revitalizuje a transformuje sexualitu ve vyšší lidské potřeby
- naučíte se a prožijete velmi účinnou zážitkovou meditaci Dýchání do Matky země, která unikátním způsobem učí mysl a tělo relaxovat, obnovovat psychické síly a oživovat a zvědomovat mužskou sexuální sílu a všeobecně omlazovat.

VŠEOBECNĚ SE ZAMĚŘÍME na obnovení psychických sil, na probuzení a kultivaci sexuální energie, na autentické prožití a pochopení mužské síly a energie.

JAKÉ METODY POUŽIJEME:
oshovy meditace, tantrické masáže, tantrické techniky, unikátní meditaci Dýchání do čaker Matky země, cvičení na odstraňování chronického napětí z těla, spontánní tanec, tranzovní meditace, techniky uměleckého sebevyjadřování

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 2.000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři. Zbytek částky uhraď na uvedený účet nejpozději týden před začátkem semináře. 

Platební údaje:
Pro platby v českých korunách z České republiky: Fio banka, číslo účtu 71306197/2010,
IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pro platby v eurech z České republiky: Fio banka, číslo účtu 713061970/2010 

Pro platby v eurech ze zahraničí (např. ze Slovenska): 
IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: tvé datum narození

Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + tvé jméno a příjmení, název kurzu

Hodnota semináře v eurech: částku za seminář vyděl nákupním kurzem za 1 euro
http://www.fio.cz/, zaokrouhli na celé euro nahoru a přidej 3 eura za transfer do
české koruny, ve které je hodnota kurzu. Př. 5.000 Kč/26,51Kč = 188,6; 189+3=192 euro.

Slovenští účastníci mohou vkládat kursovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.

Kromě bankovního převodu, je také možné vložit peníze poštovní poukázkou. 

 

Storno:
- více jak 30 dní před akcí manipulační poplatek  400 Kč
- méně jak 30 dní – storno ve výši zálohy – 2000 Kč
- v případě neúčasti je možné jedno setkání nahradit na programu podobného typu
- v průběhu akce 100% uhrazené částky

S sebou:
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování:
Strava začíná 2. den ráno snídaní a končí poslední den semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze