UMĚNÍ TANTRICKÉHO PROŽITKU 13. 11. 2014 - 10. 5. 2015

Speciální Téma : transformační schopnost intimity prožívání


Základní informace

Termín: 13. 11.- 10. 5. 2015 (termíny setkání: 13.-17.11.2014, 14.-18.1.2015,
18.-22.3.2015, 6.-10.5.2015)

Začátek: čtvrtek 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: pondělí13 - 14 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: 13 980 Kč včetně ubytování a stravy a doplatku na 1. setkání nebo
placení průběžně: záloha 3.000 Kč, 1.-3. setkání 4.000 Kč, 4.setkání 1.000 Kč

Záloha: S přihláškou zašli 3.000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný, Alice Nováková


  • Smíšená skupina

Popis programu

Tento trénink může absolvovat začátečník i pokročilý, jednotlivec i pár.
Tři velká témata intimního prožívání: 1) Vědomý orgasmus 2) Otevření srdce, přijetí vášní, sexuálních projevů, temných představ a snů 3) Omlazování organismu, omlazování těla, mysli a ducha

1) Vědomý orgasmus
Zaměříme se na vědomou práci se sexuální energií. Ponoříme se do pudové alchymie, do dávného umění stimulovat nervový systém, aby fyzické tělo produkovalo hormony a přijímalo energetické vzruchy. Budeme uvolňovat mysl a pracovat s emočním vyjádření tak, aby člověk orgasticky prožíval všechny podněty.

Otevřeme a poléčíme pramen Kundalini energie, podpoříme její tok a frekvenci, takže se probudí pudová sexualita, která v sobě nese potenciál trasformace ve vědomí a lásku.

Transforamce sexuality v lásku je nádherná vize, ale není uskutečnitelná pokud člověk neprozkoumá a neprožije pudovou sexualitu. Pudová sexualita má mnoho vrstev a ty nejhlubší jsou před námi dobře ukryty.

Tantrické meditace jsou velmi senzitivní a dokáží zprostředkovat stav, ve kterém má vědomí člověka kontakt s těmito pudy.

2) Otevření srdce, přijetí vášní, sexuálních projevů, temných představ a snů
Energie srdce má schopnost přijmout a uvolnit potlačenou sexualitu. Uvolníme temné destruktivní síly, díky tomu se tyto temné destrutivní síly změní v tvořivé a laskavé.

Otevřeme se přijetí zdánlivě pokleslých projevů sexulity a Jejich přožitím se osvobodíme od závislosti, žárlivosti a nevědomých mainpulací, které se ve vztahu projevují.

Sílou citu a intimního prožívání budeme deprogramovat žárlivost, nevědomou manipulaci a strach ze sexuality.

3) Omlazování organismu, omlazování těla, mysli a ducha
Intimní prožívání se dotýká tajemství života, jednotlivé buňky potřebují energetický pokrm, řídicí systémy člověka potřebují „mystický zážitek". Jednoduše řečeno, člověku dělají dobře přesahující zážitky, změněné stavy vědomí.

Budeme dělat techniky tantrické jógy a tantry, které jsou určeny k omlazování

Jaké budeme dělat formy programu:
Využijeme všechny formy, tradiční rituál, umění posvátného dechu, tantrické meditace, techniky změněného vědomí, prožitkové hry, umělecké postupy, masáže, intimní techniky, ošetřování těla i mysli a ducha. Použijeme moderní prvky transformační psychologie i starodávnou práci s vědomím.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 3000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Storno:
3.000 Kč do zahájení tréninku, během tréninku je to 100%, jedno setkání je možné nahradit na obdobném našem programu.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze