Osobní zkušenost s proměnou a léčením čaker

chakry_zdarmaNásledující článek napsala Kristýna jako závěrečnou práci na škole Mohendžodáro. Rozhodla jsem se psát o čakrách, protože je to velmi zajímavé téma a sama se snažím se svými čakrami pracovat. Mám osobní zkušenost s proměnou a léčením čaker a chci se o ni podělit.

 

Čakry znamenají ve staroindickém sanskrtu „kola“ nebo „kruhy“. Jsou to energetická centra. Mají podobu vírů energie v různých oblastech našeho těla. Na našem těle se jich nachází mnoho, ale většinou se zabýváme sedmi hlavními čakrami. Ty se nacházejí v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí. Běžným pohledem na tělo člověka čakry nevidíme, avšak můžeme je spatřit svým „vnitřním zrakem“. Můžeme svůj zrak vytrénovat tak, že začneme vidět čakry a energetické obaly těla – auru. Každý má tuto schopnost, jen ji většina lidí nepoužívá a má ji zakrnělou.

Čakry jako energetické víry neustále nasávají a vyzařují energii. Naše myšlenky určují, o jakou energii jde, jak se cítíme, ale i co prožíváme. Způsobem myšlení k sobě přitahujeme různé druhy energie. Věci, na něž se soustředíme, např. peníze, duchovní růst, vztahy atd. působí na naše energetická centra. Podle tématu, na které právě myslíme nebo kterým se zabýváme, pak čakra související s tímto tématem vypadá. Pokud máme temné a negativní myšlenky, čakra se zanese hustou a temnou energií. Pokud jsou naše úvahy láskyplné, pak všechny čakry pracují, jak mají, a my zažíváme harmonii a blaženost.

Nejlepší je, pokud jsou všechny naše čakry přibližně stejně velké, čisté, tedy jsou v harmonii. Někdy máme některou z čaker velmi otevřenou, některé jiné naopak uzavřené nebo znečištěné. Hodně otevřená čakra nevadí, ale potom by i ostatní měly být takto otevřené.

Každé čakře je přiřazena jedna barva. Při meditaci na čakry, ale i při jakékoliv meditaci či jen když se zklidníme, se nám před zavřenýma očima mohou objevit barvy. Tyto barvy jsou většinou barvy čaker. Mně se před očima objevují nejčastěji fialová a zelená. Moje „horní“ čakry jsou otevřené, takže mohu vidět nádhernou zelenou barvu jako jarní tráva – barvu srdeční čakry, anebo fialovou barvu korunní čakry. Ale moje „spodní“ čakry, např. čakra solar plexu, jsou velmi „zanesené“, takže žlutou barvu (náleží uvedené čakře) jsem ještě při meditacích neviděla. Nyní dlouhodobě pracuji na oblasti hmotného zabezpečení, peněz, bezpečí, proto občas vidím nádhernou rudou barvu.

 

Jednotlivé čakry

  1. čakra – Kořenová

Nachází se na spodním konci páteře, směřuje a otevírá se k zemi. Jak jdeme po páteři vzhůru, čakry se otáčejí rychleji. Nejpomaleji se točí 1. čakra, nejrychleji 7. čakra. Vibrace 1. čakry vytvářejí nádhernou červenou barvu. Čakra kořene je spojena s fyzickým bezpečím a ovlivňují ji tato témata:

– finance: peníze, úspory, účty, pojištění, loterie

– kariéra: pocit, jestli je pro nás naše práce „ta pravá“, zda jsme za ni dostatečně finančně ohodnoceni

– bydlení: stěhování, pocit bezpečí, domov, atmosféra a energie domova, uspořádání (feng shui), koupě nového bytu nebo domu

– fyzické bezpečí: pocit bezpečí nebo ohrožení

– uspokojení potřeb: dostatek jídla a ošacení pro nás a naše blízké

– majetek: dopravní prostředky, nábytek, šperky, pracovní vybavení

Pokud máme obavy o peníze, majetek, nenaplnění fyzických potřeb, čakra se zmenší, zablokuje, ztmavne. Posedlost penězi, prací nebo majetkem může čakru nepřirozeně zvětšit na úkor druhých čaker.

 

  1. čakra – Sakrální

Druhá čakra se nachází v podbřišku, mezi pupkem a spodním koncem páteře. Má nádhernou oranžovou barvu. 2. – 7. čakry vyzařují na obě strany těla, energetické víry jdou na straně břicha i zad. 1. čakra směřuje k zemi a 7. čakra k nebi.

Sakrální čakru ovlivňují tato témata:

– touha po uspokojení fyzických potřeb: jídlo, pití, sex, vzrušení

– závislosti: na alkoholu, drogách, na jídle nebo na jiných látkách

– tělo: spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, myšlenky týkající se vzhledu

– tvořivost: souvisí také s 5. čakrou, je zde určité propojení, tvořivost v umělecké oblasti (psaní, malování, zpěv, pohyb, jakékoli tvořivé vyjádření)

Pokud se stresujeme vzhledem svého těla nebo potlačujeme svou sexualitu, sakrální čakra se zmenší a zablokuje. Můžeme to cítit jako nepřirozenou apatii nebo únavu. Když se ale nadměrně věnujeme svému tělu, jsme jím posedlí, čakra se může velmi zvětšit. Velké čakry nejsou problém, ale je potřeba je mít čisté a v rovnováze s ostatními.

 

  1. čakra – Solar plexus

Třetí čakra se nachází dva prsty nad pupkem, v oblasti žaludku. Její barva je jasně žlutá. Čakru solar plexu ovlivňují tyto oblasti:

– síla a moc: strach z moci, touha mít větší moc, strach z autorit, posedlost silou a mocí, zájem o osoby mající velkou moc, zážitky spojené s ovládnutím jinou osobou

– ovládání: strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, sebeovládání, touha mít kontrolu nad danou situací nebo lidmi

Potlačování našeho přirozeného projevu, nadměrné použití autority v mládí a dětství, nebo nedostatek autorit může poškodit a zanést naši 3. čakru. Pokud jsme hodně autoritativní, bude naše čakra solar plexu hodně velká a otevřená.

 

  1. čakra – Srdeční

Tato čakra se nachází uprostřed hrudníku. Je první z tzv. „horních“ čaker zabývajících se duchovními tématy. Dolní čakry se zabývají převážně fyzickým a hmotným světem. Srdeční čakra se točí středně rychle a má zelený smaragdový odstín.

Spojená témata:

– mezilidské vztahy: vztah s matkou a otcem, prarodiči, sourozenci, dalšími členy rodiny, s milenci a partnery, s přáteli, spolupracovníky, zaměstnavateli, učiteli i s cizími lidmi

– láska: láska „božská“, romantická a platonická láska, láska mezi rodinnými příslušníky

– připoutanost k lidem: závislost na člověku, nefunkční vztah založený na posedlosti či závislosti na jiné osobě

– milosrdnost: a nemilosrdnost vůči sobě nebo jiné osobě, vůči zemi, národu, organizaci

Obavy ohledně dávání a braní lásky mají za následek zmenšení, znečištění a uzavření srdeční čakry. Někdy nás může přímo fyzicky bolet tato čakra, když se trápíme pro lásku. Cítíme bolest na hrudi, „bolí nás srdce“.

 

  1. čakra – Krční

Pátou čakru najdeme na krku, v blízkosti ohryzku. Má jasnou bleděmodrou barvu, točí se rychleji než srdeční čakra. Související témata:

– pravdomluvnost: k sobě, svým blízkým, známým, klientům, spolupracovníkům, nadřízeným

– komunikace: včetně zpěvu, psaného a mluveného projevu, umělecká tvorba, andělské přijímání zpráv, učení jiných lidí

– schopnost říci si o své potřeby: svým blízkým, zaměstnavateli, spolupracovníkům, Bohu a sobě samým

Strach z komunikace krční čakru oslabuje. Pokud nám např. v dětství říkali, že jsme moc malí, ničemu nerozumíme, a tudíž nemůžeme do ničeho mluvit, čakra se může zcela zablokovat. Potom když máme vyjádřit svůj názor nebo říci něco pro nás důležitého, „prostě to nejde“, i když moc chceme. Strach je tak velký, že slova nevyjdou z úst. I tak moc může být zablokovaná krční čakra. Odblokování pak trvá různě dlouho a může jít „po vrstvách“. Tzn., že se čakra uvolňuje postupně.

 

  1. čakra – Třetí oko

Šesté čakře se říká „třetí oko,“ protože je to centrum intuice a duchovního zraku. Pokud máme tuto čakru otevřenou, nasloucháme své intuici a svému vnitřnímu vedení. Má indigovou – tmavě modrou barvu.

Témata:

– budoucnost: touha nebo nechuť vidět, co nás čeká, vize a vnuknutí

– minulost: pokud jsme byli v tomto nebo minulém životě pronásledovaní za své „nadpřirozené“ schopnosti (ženy byly často upalovány za „čarodějnictví“)

– víra v duchovno: touha nebo nechuť vidět anděly atd.

 

  1. čakra – Korunní

Sedmá z hlavních čaker se nachází na temeni hlavy a je otevřená k nebi. Korunní čakra má nejvyšší úlohu v čakrovém systému lidského těla, otáčí se nejrychleji ze všech čaker. Má velkou úlohu pro jasnozřivost, schopnost přijímat informace a inspiraci z Vesmíru, od Boha, z kolektivního nevědomí. Ovlivňují ji tato témata:

– Bůh, Stvořitel: zda k němu máte blízko nebo v něj nevěříte, zlobíte se na něho nebo máte neutrální vztah

– náboženství: negativní či pozitivní zkušenosti

– Božské vedení, víra: náš postoj k přijetí pokynů z Univerzálního zdroje

Igor
Lektor osobního rozvoje a dramaturg Meditačního centra Lažánky
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.