Art festival Slavonice ve stylu No mind  26. - 28. 6. 2015 (víkend)

Speciální téma: workshopy s prvky umění

  • workshop Měj unikátní hlas
  • workshop Základy spontáního tance
  • workshop Objevení schopnosti improvizovat
  • workshop Abstraktní a spontánní kresba
  • workshop Tvoření archetypální postavy
  • koncert Esence života
  • koncert Galileo Galilei v Luteránské modlitebně
  • happeningy - Taneční a hudební, Hudebně výtvarný a Umělecký více žánrový                     

Základní informace

Termín: 26. 6. - 28. 6. 2015

Začátek: pátek 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 14 - 15 h

Místo: Slavonice, Horní nám. 517

Cena: Příspěvek 1 680 Kč včetně ubytování

Záloha: S přihláškou zašli 500 Kč  dle platebních údajů. 

Lektor: Igor Samotný

 


  • Smíšená skupina

Popis programu

No mind je způsob života a uměleckého sebevyjádření. No mind neznamená být bez mysli, ale nejít na všechno pouze myslí. Složitá a komplikovaná mysl soudobého člověka potlačila jeho další vrstvy jako je spontánnost, schopnost prožívat a žít citovým životem. Přetížená mysl člověka tlačí do hodnocení, výkonu, soutěže, což zakryje hlubší smysl života.

No mind je interaktivní, jde více o proces než o výsledek. No mind podporuje umělecké schopnosti člověka a považuje je za velmi důležité pro vyvážení materiálních, technických a úzce ekonomických hodnot člověka. No mind je uvolnění.

Art festival Slavonice zahrnuje 6 workshopů s různými tématy uměleckého vyjadřování, dva koncerty No mind hudby s interaktivními prvky a tři veřejné happeningy – spontánní vystoupení. Workshopy a koncerty se konají v „Giordanově domě“, Horní náměstí 517, Slavonice,  happeningy na volném prostranství některého z náměstí.

Každého programu se může zúčastnit začátečník nebo pokročilý, pasivně či aktivně.

 

 

PROGRAM

Pátek

19.30  Giordanův dům v přízemí tzv. Mázhaus renesančního domu.
„Měj unikátní hlas „ workshop na podporu radosti ze zpívání a projevování se hlasem. Umění sebe vyjadřování a sebe léčení. Workshop využívá zvláštní akustiku Mázhausu Giordanova domu.

20.30  Giordanův dům v přízemí tzv. Mázhaus renesančního domu.
„Esence života“ koncert skupiny Ashwaganda plný živé energie, zpěvů, písniček, manter s muzikoterapeutickým a povzbuzujícím efektem.

Sobota

8.00 Giordanův dům  -  zahrada
„Základy spontánního tance 1“ workshop o probuzení radosti z tanečního pohybu, osvobozování těla od chronického napětí a pohybové vyjadřování sebe sama.

10.00 Giordanův dům  -  zahrada
„Objevení schopnosti improvizovat“ workshop na uvolnění lidské mysli a povzbuzení schopnosti jít do akce a tvořit různé asociativní vyjádření.

11.30 Prostranství Spodního náměstí
„Taneční a hudební happening“ improvizované, okamžitě tvořené vystoupení. Zažijte aktivně či pasivně taneční obrazy, kinetické pohyby.

15.00 Giordanův dům
„Abstrakní a spontánní kresba“ workshop zaměřený na probuzení pocitového kreslení, které není zatíženo hodnocením. Workshop podporuje objevení zdrojů pro výtvarné umění.

16.00 Prostranství Horního náměstí u kašny
„Hudebně výtvarný happening“ improvizované, okamžitě tvořené vystoupení. Zažijte náladu a barvitost tohoto mocného zdroje tvořivosti.

20.00 Lutheránská modlitebna (freskový sál), první patro Giordanova domu.
„Galileo Galilei“ poslechový a prožitkový koncert hudební skupiny Ashwaganda. Nechte se unést obrazy, které budou vyvěrat z hlubokého podvědomí. Zažíjte nádherný prostor Luteránské modlitebny rozvibrované hlubokou a jemně extatickou hudbou.

Neděle

8.00 Giordanův dům  -  zahrada
„Základy spontánního tance 2“ workshop o probuzení radosti z tanečního pohybu, osvobozování těla od chronického napětí a pohybové vyjadřování sebe sama. Umění překvapit a prožít překvapení.

10.00 Giordanův dům  -  zahrada
„Tvoření archetypální postavy“ workshop o probuzení vnitřního talentu k herectví. Jak překonat strach z hereckého projevu.

11.30 Arkády před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
„Umělecký více žánrový happening“ improvizované, okamžitě tvořené vystoupení. Zažijte nádherný pocit, že se děje něco, co není kontrolováno účelem. Co podporuje okamžitý nápad a přitom tvoří hluboké téma.

 

 Účinkují a vedou program: Igor Samotný, Michaela Měchurová, Alice Nováková, Libor Soukup, Martin Tomáško, Tomáš Groulík, členové skupiny Ashwaganda, Absolventi workshopů ve stylu No mind.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 500 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)
Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

 

Pošleme Ti bližší informace emailem.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze