Certifikovaný seminář SKUPINOVÝ TERAPEUTICKÝ TRÉNINK 15.-20.8.2017
OSHO THERAPIST TRÉNINK

S autorskou licencí na nejúčinnější meditační techniky, vhodný pro lektory, lektorky, kouče, terapeutky, cvičitelky, cvičitele jógy, pracující se skupinou lidí na prožitkovém, emočním a meditačním základě. 

Součástí certifikace pro cvičitelky a lektorky Mohendžodáro

Speciální téma: 

 

UMĚNÍ KATARZE, ZÁŽITKU A OČISTY EMOČNÍCH ZRANĚNÍ

 

a) prostřednictvím klasických Oshových meditací se standardní hudbou (Dynamická meditace, Kundalini, Nadabrahma, Vipassana, Chakra Breathing) 

 

b) prostřednictvím klasických meditací (Dynamická meditace, Kundalini, Nadabrahma) s originální, pro soudobého člověka naladěnou muzikoterapeutickou hudbou Igora Samotného

 

c) prostřednictvím jedinečných tantrických meditací (Ladění, Láskání, Kundalini Orgasmic)

 

d) prostřednictvím  hlubokých relaxačních meditací (Gájatrí, Radharání, Krišna, Šiva, Párvatí, Sarasvatí).

 

e) prostřednictvím ženské meditace Mohendžodáro  Gájatrí se zaměřením na ženské aspekty.

 

Získejte metodiku a licenci k těmto mocným technikám a používejte je pro individuální nebo skupinovou praxi.

 


Základní informace

Termín: 15.-20.8.2017

Začátek: úterý 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 14 - 15 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: Příspěvek 11.980 Kč/ 455 EUR (program, ubytování a strava) 

Quick sleva - při úhradě celého kurzovného do 30.4.2017 je cena 9.980 Kč/ 379 EUR

Záloha: S přihláškou zašli 2.000 Kč/ 79 EUR dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný

 


  • PRO ŽENY I MUŽE

POPIS AKCE

 

Individuální účinek programu

Unikátní trénink vhodný pro lektory, cvičitelky, terapeutky, pro lidi, kteří chtějí žít vědomě. Pomocí  technik, meditací, prožitkových programů a rolového tréninku budeme posilovat životní sílu a vědomí.

Dnešní doba je plná chaosu, nejistot, neschopností za sebe rozhodovat. Lidé nevědí, co chtějí, jaké mají potřeby a jak tyto potřeby uspokojit, ztrácejí se v čase a prostoru a ve smyslu života.
Budeme se učit, jak komplikace zjednodušit, jak v chaosu najít řád, jak ve slabosti nalézat zdroje síly, jak z nevědomí uskutečnit vědomí.
Budeme se učit, jak z prohry vytvořit vítězství.

Každá lidská situace se může posouvat, každý problém může mít nová hlediska.

Podstatou tréninku je umění porozumět vlastním chybám, iluzím, přehnaným předpokladům. Podstatou tréninku je umění hledat autentičnost, pravdivost.

Účastníci budou vedeni k tomu, aby z vysněného cíle, z nehmotné touhy a představy uměli stvořit hmatatelnou skutečnost, z fikce realitu.

Součástí bude trénink a metodika Oshových katarzních meditací.

Program

Individuální trénink, trénink centrování osobnosti, trénink jednoduché a věcné mysli, metodika vedení katarzní terapie, práce s harou, hara masáže, Oshovy katarzní meditace, metodika vedení Dynamické meditace, Kundalini, No-mind, metodika vedení katarzních technik.

Metodika a licence pro meditační techniky Igora Samotného:

Dynamic Classic (Dynamická meditace) - ranní katarzní meditace vhodná k detoxikaci mysli a těla, léčení emočních zranění s novou naladěnou hudbou, která má muzikoterapeutickým účinek a pomáhá odstranit automatizaci mysli. Mysl soudobého člověka blokuje účinek tím, že z prvního účinku udělá zvyk, automat a vytvoří dojem, že je vše hotovo. Hudba Igora účinně tomuto brání a pomáhá člověku se do meditace ponořit.

Kundalini Classic (Kundalini) - hluboká, jemná meditace, která zceluje mysl a tělo člověka, jemně povzbuzuje Kundalini meditaci, podporuje intimitu a intimní vnímání života. Hudba Igora přináší navíc podporu celistvosti, uvolnění a osvobození první čakry, která je u dnešního člověka zřejmě nejvíce zatížená. Dále prohlubuje vztah k sobě, lásku k sobě a poznání svých potřeb. Hudba vznikla začátkem minulého roku a získala si mnoho příznivců.

Nadabrahma  Classic (Nadabrahma) - meditace působící v oblasti centrování a zakořenění, zaměřená tělesně na břicho a duševně na vědomí. S hudbou Igora získává nový rozměr a hlubší účinek.

Igor pracuje s Oshovými meditacemi už několik desítek let, byl trénován v Indii a udělal je známými v našich zemích. Organizoval festivaly a tréninky se zaměřením na Oshovy meditace. Má nejdelší a největší praxi s těmito technikami u nás.

Kundalini Orgasmic - unikátní technika práce s Kundalini energií, využívající pochopení směru a prostoru Kundalini energie. Technika má hluboký účinek do prožitku s orgasmickými stavy. Igorova meditace, která již má své zapálené nadšence, kteří zažili účinek a poznali v sobě nový stav.

Ladění - nádherná Igorova tantrická meditace, která sblíží na všech úrovních muže a ženu a naladí je na milování. Technika se používá i pro jednotlivce a pro objevování vztahu k sobě.

Laskání - další nádherná Igorova tantrická meditace, která rozmazlí člověka a uvede jej do laskavého stavu vhodná pro pár a jednotlivce.

Relaxace Radharání - meditace a relaxace pro klidnou mysl, pro masáž rukou, krku a hlavy a pro spontánní meditační tanec.

Relaxace Krišna - meditace a relaxace pro pocit smyslné blaženosti, pro rozvoj umělecké tvořivosti, pro euforické a senzuální masáže.

Relaxace Sarasvatí - meditace a relaxace pro zkrášlování, detoxikaci a ozdravění orgánů, pro masáž nohou a pro spontánní tanec.

Relaxace Gájatrí - meditace a relaxace pro centrování a zakořenění člověka, pro masáž břicha a pánve a pro výtvarné vyjádření.

Relaxace Párvatí - meditace a relaxace pro oživení a povzbuzení člověka, pro masáž zad, páteře a krku a pro zážitek blaženosti.

Relaxace Šiva - pro pocit hlubokého uspokojení a radosti ze života, pro rozvoj intimní tvořivosti a pro euforické senzuální masáže.

 

Využijte Igorovy vhledy a jeho talent v oblastí lektorování, porozumění člověku, práce s talentem, práce s uměním a hudbou zvláště.

Získejte autorskou licenci pro terapeutické používání a pro práci se skupinou.

Trénink sestavil a vede Igor Samotný.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 2 000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
 
Pro platby v českých korunách z České republiky: Fio banka, číslo účtu 71306197/2010

IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 
Pro platby v eurech z České republikyFio banka, číslo účtu 713061970/2010 
 
Pro platby v eurech ze zahraničí (např. ze Slovenska): IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Variabilní symbol: tvé datum narození 
Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + tvé jméno a příjmení, název kurzu
 
 
Slovenští účastníci mohou vkládat kurzovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.
 
Pokud nevlastníš bankovní účet, peníze můžeš vložit poštovní poukázkou. 

 

Pošleme Ti bližší informace emailem.

Storno
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co dalšího s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Igor Samotný
Lektor tréninku
Tvůrce hudby k meditacím

Podívej se na video zasvěcovací meditace
GÁJATRÍ