Mystické dýchání Mohendžodáro 14. - 17. května 2015 

Pouze 1x za rok


Základní informace

Termín: 14.5. - 17. 5. 2015

Začátek: čtvrtek 18 - 19 h, 
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: 4 480 Kč včetně ubytování a stravy

Záloha: S přihláškou zašli 1 500 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Monika Sičová, Igor Samotný


  • Pro ženy

Tento seminář vedou zakladatelé Mohendžodáro Monika Sičová a Igor Samotný. Je především určen pro absolventky workshopů, docházkových kursů a základního stupně tantrické jógy.

Na tomto semináři si prohloubíte základy tantrické jógy a základní ásany Mohendžodára. Kromě toho tento speciál odhaluje umění práce s aspekty Mohendžodáro formou techniky Mystické dýchání do čaker. Mystické dýchání je jemná a účinná technika, která velmi povzbuzuje ženské vlastnosti a hluboké ženské vnímání. Technika používá pomalý rytmus. Díky tomu se žena dýcháním dostává nejen do kontaktu se svým emocionálním tělem, ale také rozvíjí své psychické stavy. Povzbuzená Kundalini energie otevírá takzvané vnitřní aspekty ženy jako je krása, moudrost, citlivost, laskavost. Účinkem se tak žena stává člověkem, v jehož přítomnosti je jemná citlivá energie. Technika povzbuzuje dobou náladu a sebevědomí ženy. Odstraňuje strachy a nejistoty.

Malým tajemstvím je, že Mystické dýchání Mohendžodáro využívá znalosti ve vazbě na DNA člověka. Dýchání se děje podle zvláštního kódu, který má souvislost s celým rituálem Mohendžodáro. Díky tomu technika omlazuje a zkrášluje. Probouzí vnitřní sílu.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1 500 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Storno a platební podmínky
Odhlášení z kurzu

  • více než 6 týdnů (42 dní) před zahájením: storno 400 Kč nebo možnost převést na jiný kurz bez storna
  • 6 týdnů až 1 den před kurzem: storno 100 % zálohy
  • velmi vážný a urgentní důvod: v případě opravdu vážného důvodu storna přihlášky těsně před kurzem vám převedeme jednu zálohu na další vámi zvolený kurz. Platnost je plných 12 kalendářních měsíců. Informujte nás e-mailem na info@sugama.cz (link is external), nemusíte telefonicky. Storno poplatek v tomto případě činí 400 Kč.

Většinou neúčtujeme plné storno kurzovného, maximálně do výše zálohy.
Je možno za sebe poslat náhradnici na kurz ve stejné datum, ovšem ne osobu dříve přihlášenou. V tom případě převedeme kurzovné na ni.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze