NAMALUJ SI SVŮJ SEN  5. - 9. 8. 2015

Speciální téma: Automatická kresba jinak


Základní informace

Termín: 5. 8. - 9. 8. 2015

Začátek: středa 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 14 - 15 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: Příspěvek 3 660 Kč včetně ubytování a stravy

Záloha: S přihláškou zašli 1 000 Kč  dle platebních údajů. 

Lektor: Eli Alice Nováková a Ondřejka Černá

 


  • Smíšená skupina

Popis programu

Spojíme meditační stav a tvořivost, abychom se setkali se skutečným pokladem ležícím hluboko v nás. Otevřeme se tak svému bytí a naše kreativita dostane jinou podobu i význam. Kontakt s naší duší nám odhalí skutečná přání a tužby.

Automatickou kresbu použijeme pro komunikaci s vyšším já. Pomůže nám s vyjádřením se na papír či plátno, najít odpovědi na otázky nebo nalezení správné cesty.

Techniky, které se naučíme, můžete uplatnit v každodenním životě.

Pro seminář není důležité, jestli si myslíte, že umíte malovat či ne:o)

 

 

 

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1 000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)
Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

 

Pošleme Ti bližší informace emailem.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. V průběhu akce 100% uhrazené částky.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze