EXTATICKÝ VÍKEND 1 ve Slovenském ráji 31.10. – 2.11. 2014

se zakladatelem oboru Igorem Samotným a se zážitkovým koncertem skupiny Ashwaganda.

Speciální téma: Umění prožitku a sebevyjádření


Základní informace

Termín: 31. 10. - 2. 11. 2014

Začátek: pátek 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: Hostinec Stará Krčma, Stratená 22 PSČ 04971 v národním parku Slovenský ráj, 36 od Popradu a Špišské Nové Vsi.

Cena: Příspěvek 2700Kč ( 95 €) s ubytováním a 6x strava

Záloha: S přihláškou zašli 1 000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný


  • Smíšená skupina

Popis programu

Pro začátečníky i pokročilé.
Objev schopnosti za hranicemi mysli, které umožní transformovat osobnost člověka. Vystresovaný člověk neumí prožívat a radovat se ze života.Vyzkoušej si extatické No mind techniky, které probudí Tvoji životní sílu a otevřou Tě svému zdroji.

Jaké můžeš očekávat konkrétní účinky?

Výrazné posílení nálady, chuti do života. Prožitkový stav podporuje citový, emocionální
a milostný život s partnerem.Extatické zážitky Tě nabudí a snadno budeš řešit všechny úkoly a problémy Tvého života. Získáš energetický podnět pro životní rozhodnutí a budeš mít sílu tvořit svůj život.

Co tam budeš dělat?
Relaxovat, vyjadřovat se, cvičit, laskavě se masírovat, tancovat,
aktivně meditovat, objevovat sebe sama a žasnout, jaké schopnosti v sobě nalezneš.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje pro účastníky z České republiky:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)
Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Pre účastníkov zo Slovenska
ČSOB č.účtu:4015760385/7500 , variabilný aj špecifický simbol aj poznámka to isté.

Pošleme Ti bližší informace emailem.
Je možné se účastnit samostatně zážitkového koncert skupiny Ashwaganda, který proběhne v sobotu ve 20.00, potom je platba na místě 5 euro.
Je možné na místě zdarma přespat v sále na karimatce po předchozí dohodě.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze