NO MIND 1 VÍKEND 24.- 26. 10. 2014

se zakladatelem oboru Igorem Samotným a se zážitkovým koncertem skupiny Ashwaganda.

Speciální Téma : Harmonizace mozkových hemisfér


Základní informace

Termín: 24.- 26. 10. 2014

Začátek: pátek 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: Centrum Skalka 22 u Doks poblíž Máchova jezera

Cena: 2 900 Kč včetně ubytování a stravy

Záloha: S přihláškou zašli 1 000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný


  • Smíšená skupina

Popis programu

Pro začátečníky i pokročilé.
Nauč se techniky, které harmonizují mozek, rozvíjejí mysl a osvobozují city a emoce.
Poznej stav hlubokého uvolnění mysli a těla, ve kterém se otevírají Vaše unikátní schopnosti a univerzální talent.

Tento víkend Tě uvolní od nahromaděného stresu, posílí zdraví a uvede do prožitkového stavu.
Naučíš se vyrovnávat hlavu a tělo, pravou a levou část těla a mozku,duševní a tělesnou aktivitu.

Jaké můžeš očekávat konkrétní účinky?
Lepší schopnost se učit, posílení organizačních schopností , dobrá nálada, větší osobní síla a spontaneita, rozvoj schopnosti objevovat a improvizovat.
Jestli jsi manažer, dělník, umělec, žena v domácnosti... je to v každém případě pro Tebe.

Co tam budeš dělat?
Relaxovat, vyjadřovat se, cvičit, laskavě se masírovat, tancovat,
aktivně meditovat, objevovat sebe sama a žasnout, jaké schopnosti v sobě nalezneš. 

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze