No mind workshop Triky mé mysli aneb jak se zbavit automatismů mysli v Novém Městě na Moravě 9.10. 2015

se zakladatelem oboru Igorem Samotným

Speciální téma: Špinavé triky mysli


Základní informace

Termín: 9. 10. 2015

Začátek: 17 h

Konec: cca 21 h

Místo: Nové Město na Moravě, gobelínový salonek KD

Cena: 250,- Kč

Kontaktní osoba: Jolana Synková, tel. 732 180 870, email: synjola@centrum.cz

Lektor: Igor Samotný

 


  • Smíšená skupina

Popis programu

Pro začátečníky i pokročilé.

Máte zátěže ve vztahu, cítíte závislost a ztrátu svobody, máte disharmonie s dětmi nebo rodiči?
Ztratili jste zaměstnání nebo se vám nedaří vbyznysu?
Nemůžete najít svůj talent nebo máte pocit vyhoření?
Cítíte se unaveni, nemůžete spát a nevíte proč?
Neznáte své skutečné potřeby?

Poznejte špinavé triky mysli.

Během několika hodinového workshopu máte příležitost nahlédnout do problematiky, která významně určuje osobnost a schopnosti člověka.
Poznejte, jak mysl kontroluje automatickými programy naši svobodnou vůli.
Poznejte, jak v sobě člověk buduje závislosti. Je to příležitost uvidět, jak snadno se člověk zbaví soudnosti, jak ztratí svůj talent, jak zničí svůj partnerský vztah.
Člověk nevědomě vytváří různé mentální programy, kterými si ubližuje.
Po každém ublížení se celý problém zmnožuje a radikalizuje. Mysl umí odstavit člověka od sebe sama, od jeho schopností a talentu.

Během workshopu budeme rozeznávat vztah emocí, mysli a schopnosti člověka o sobě správně rozhodovat. Pochopíme, jak si člověk vytváří o sobě iluze, které jej pak ovládají.
Zároveň si ukážeme cestu, jak se od robotických programů osvobodit, jak znovu nalézt věcnou mysl a skutečnou svobodnou vůli.

Workshop vede Igor Samotný, zakladatel systému No mind, zakladatel systému Mohendžodáro a uznávaný lektor v oblasti osobního rozvoje člověka.

 

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Pro rezervaci místa vyplň výše uvedený formulář.

 

 

 

logo

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze