NORSKO - MUŽSKÁ ZASVĚCOVACÍ CESTA 10. - 24. 6. 2015, RITUÁLY SÍLY A MOUDROSTI

Mužská cesta plná zasvěcení, rituálů síly a moudrosti


Základní informace

Termín: 10. - 24.6. 2015 

Začátek: středa 

Konec: středa 

Místo: Norsko

Cena: Příspěvek 19 980 Kč zahrnuje program, dopravu, 2x trajekt, 7 dní ubytování a stravy (2x -3x denně), fakultativní výlety. Nezahrnuje vstupy a stravu na cestu tam a zpátky.

Záloha: S přihláškou zašli 1 000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný


  • Pro muže

Popis programu

Vyjedeme na pouť, tři dny pojedeme autem tam a zažijeme dobrodružství, týden budeme žít ve srubech v místní komunitě u ledovcového jezera, budeme dělat výlety po fjordech, planinách, budeme cvičit silové ásany, ponořovat se do vod, uděláme si saunový rituál, budeme na silových místech dělat meditace, cvičení mužské síly, poznávat krajinu a mnoho dalšího. Možnost rybaření. Tři dny jedeme zpátky.

                      

Jednou za čas se moudrý muž vydává svými bratry na duchovní pouť.
Navštívíme mimo jiné posvátné místo Vikingů, budeme dělat energetizační techniky na silových místech norské přírody, u ledovcových jezer, vodopádů a fjordů. Budeme putovat na planině, která je plná domečků podobných Tolkienových Hobitů, budeme meditovat na místě, kde před desítkami tisíc let první člověk kreslil malby a posvátné symboly.

Nevíme, co všechno nás tam bude čekat.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1 500 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
2x - 3x denně

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Muž si užije ledovcová jezera a fjordy.
Muž zažije hluboké výhledy do krajiny.

Přidejte se do diskuze