PROFESIONÁLNÍ NO MIND TRÉNINK, level 1 27.7. - 2.8. 2015

Antistresová No mind terapie, certifikovaný pobytový trénink

Získejte unikátní certifikovaný No mind trénink s licencí


Základní informace

Termín: 27.7. - 2.8. 2015

Začátek: pondělí 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky

Cena: 12 980 Kč včetně ubytování a stravy. Při zaplacení celé částky s přihláškou je příspěvek ve výši: 11980 Kč

Záloha: S přihláškou zašli 3000 Kč, doplatek do 20. června 2015 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný

 


  • Smíšená skupina

Popis programu

Během jednoho pobytu prožijete a poznáte tři No mind terapie:

  • Antistresová No mind terapie
  • Osho No mind terapie – Osho therapist training
  • No mind uvolnění chronického napětí v těle

Co je antistresová No mind terapie

Společnost je čím dál více pod vlivem chronického stresu. Používáním nových informací, technologií, počítačů, internetu, mobilů jsme získali nové schopnosti a dříve netušené možnosti. Za to všechno jsme nuceni draze zaplatit. Jenom za posledních deset let se náš život radikálně změnil. Tempo změn neustále narůstá. Moderní člověk je vystaven stále většímu psychickému a fyzickému tlaku.

Nevyhnutelně se dějí a budou dít následující dvě věci:

a) Jsme a budeme pod stále větším psychickým tlakem, se kterým se stále obtížněji budeme vyrovnávat. Tento psychický tlak má a ještě více bude mít dopad na naše tělesné zdraví. Vznikají a ještě více budou vznikat nové choroby, které budou obtížně léčitelné.
Následkem chronického stresu a chronického stavu v těle jsou a ještě budou tyto choroby těla i ducha těžko diagnostikovatelné. Samozřejmě, že dlouhodobý stres má dopad na schopnosti člověka, na jeho talent a dovednosti. Na jeho schopnost se uživit. Jednoduše se dá říci, že člověk nemá a ještě více nebude mít na nic čas. Nemá a nebude mít čas na sebe, na důležité věci, na zásadní rozhodnutí.

b) V daleko větší míře než dříve budou vznikat nové obory, postupy, metody, jak se s tím vyrovnat. Tyto nové obory nabízejí obrovské možnosti. Máme šanci něco nového poznat, zajistit si smysluplné podnikání nebo se rekvalifikovat. Samozřejmě, že máme příležitost získat nástroje pro kontrolu stresu v našem životě.

Současné metody:

V současnosti neexistují účinné antistresové techniky. Stres je kontrolován lidskou myslí. Člověk se v celém školství vyvíjí hlavně intelektuálně. Lidstvo vsadilo vše na intelekt.

Základní problém je, že stresu není možné se zbavit pomocí lidské mysli. Poškozený vystresovaný nástroj nemůže léčit sám sebe. Tento fakt je známý.

Psychologické postupy dokážou mírnit stres. Člověk pochopí sice příčinu, ale neumí ji odstranit. Všechny metody pracující s takzvanou kontrolou mysli pomocí vizualizací jsou čím dál více nepoužitelné. Mysl stresuje sebe sama.

Antistresové přístroje se snaží pomocí různých rytmů ovlivnit bioelektrické procesy na základě slabého elektromagnetického pole mozku. Výsledkem bývá zpravidla vnější efekt. Proces nemůže být vědomě antistresový. Stroj nemůže nahradit lidské vědomí

Zážitkové terapie jsou novým oborem, který skutečně někam vede. Nicméně zasahuje jenom povrchní vrstvu člověka, neboť nemocná mysl blokuje schopnost něco zažívat.

Igor Samotný vyvinul terapii, která uvolňuje mysl a osvobozuje tělo od stresů. Následně harmonizuje pravou a levou hemisféru člověka, mysl a tělo a energeticky srovnává pravou a levou část těla.
Terapie vychází z japonských zenových tréninků, z práce Bhagawana Sri Rajneeshe a jeho meditačních terapií, z pránické léčby, z jógy a ajurvédy, z arteterapii a postupů alternativního umění.

Jedná se o 21 lekcí, které kombinují cvičení, dotek a sebevyjádření. Těchto 21 lekcí vytvoří terapii, která je hluboko anti stresující a všestranné harmonizující.

Má dvě verze

a) Domácí terapie, člověk léčí sebe sama, zbavuje se hlubokých stresů a obnovuje tok životní síly

b) Individuální nebo skupinová terapie druhých osob. Člověk pomáhá druhým lidem.

Program je chráněn autorským zákonem.

Osho No mind terapie – Osho therapist training

Světový unikát

Unikátní Oshova No mind terapie. Staňte se Osho terapeutem. Program je chráněn ochrannou známkou Osho. Tradiční trénink skrze aktivní meditace vede k hluboké transformaci člověka.
Poprvé se objevil v sedmdesátých létech minulého století. Od té doby se stal účinným nástrojem pro porozumění sebe sama a rozvinutí svého talentu.

No mind uvolnění chronického napětí v těle

Jedná se o kombinaci No mind techniky a cvičením se svalovým napětím. Tato terapie umožňuje osvobodit tělo od napětí a následně podat lepší sportovní výkon. Každý amatérský nebo profesionální trenér ocení tuto terapii. Stejně tak tato terapie najde uplatnění při tanečním nebo pohybovém umění nebo všude, kde se pracuje s talentem našeho těla. Terapie je produktem zahraniční praxe Igora Samotného v oblasti arteterapie a práce s uměleckým talentem. Trénink je chráněn autorským zákonem.

Certifikace a licence:

Absolvováním tréninku získáte trvalé bezplatné právo užívat zmíněné terapie pro práci se sebou.

Dále absolvováním získáváte zdarma také licenci pro individuální práci s druhým člověkem. Tato licence je na jeden rok a v případě dodržení podmínek ( licence chrání kvalitu a dobré jméno) je bezplatně prodlužována.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 3 000 Kč zálohy, doplatek do 20. června 2015 Kč.  Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Storno:
Storno ve výši zálohy do 20. června 2015, po 20. červnu 2015 je storno 100 % z uvedené částky.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze