PROFESIONÁLNÍ NO MIND TRÉNINK, level 2 3. - 9.8. 2015

Antistresová No mind terapie, certifikovaný pobytový trénink

Získejte unikátní certifikovaný No mind trénink s licencí


Základní informace

Termín: 3. - 9.8. 2015

Začátek: pondělí 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky

Cena:  12980 Kč včetně ubytování a stravy.

Záloha: S přihláškou zašli 3000 Kč, doplatek do 20. června 2015 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný

 


 • Smíšená skupina

Podmínky získání level 2

Lukrativní vize No mind je o tom, že z každého člověka, který dodržuje postup systematicky, vzniká expet. Podstatou je, že zájemce investuje pouze do Levelu 1. Na další vzdělání si vydělá prostřednictvím ošetřování z know-how Levelu 1 nebo dalším způsobem.

 

Co se naučím a co získám

 • hlubší transformaci v Osho No mind terapii, zasáhne to úplně jinou vrstvu
 • hlubší pochopení Domácí sestavy, naučím se ji skutečně používat a pochopit
 • zasvěcení pro Pránickou léčbu - absolvujete tradiční zasvěcení mistrem procházející z dávnověku
 • schopnost léčit sebe i druhé se navýší
 • druhou úroveň No mind presu, práce s imunitními body, jinou citlivost
 • chytré vhledy do Odstraňování chronického napětí z těla

Nově získáte

 • schopnost pracovat s emocemi
 • sestavu jogy, dosud neznámou, která je určena pro nárůst Kundalini energie v těle
 • program pro práci se skupinou osob na 4 hodinových workshopech
 • základní Antistresové No mind techniky pro práci s dalšími osobami
 • Licenci Antistres No mind pro práci se skupinou na 4 hodinových workshopech

Licence Levelu 2 umožní:

 • všechna práva Levelu 1
 • právo organizovat a vyučovat 4 hodinové worshopy pro skupiny osob
 • právo lukrativného podílu z osob, které motivuji do systému
 • přístup k akcím a k expertním informacím
 • přístup k finálnímu Levelu 3

No mind uvolnění chronického napětí v těle

Jedná se o kombinaci No mind techniky a cvičením se svalovým napětím. Tato terapie umožňuje osvobodit tělo od napětí a následně podat lepší sportovní výkon. Každý amatérský nebo profesionální trenér ocení tuto terapii. Stejně tak tato terapie najde uplatnění při tanečním nebo pohybovém umění nebo všude, kde se pracuje s talentem našeho těla. Terapie je produktem zahraniční praxe Igora Samotného v oblasti arteterapie a práce s uměleckým talentem. Trénink je chráněn autorským zákonem.

Certifikace a licence:

Absolvováním tréninku získáte trvalé bezplatné právo užívat zmíněné terapie pro práci se sebou.

Dále absolvováním získáváte zdarma také licenci pro individuální práci s druhým člověkem. Tato licence je na jeden rok a v případě dodržení podmínek ( licence chrání kvalitu a dobré jméno) je bezplatně prodlužována.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 3 000 Kč zálohy, doplatek do 20. června 2015 Kč.  Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)

Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

Storno:
Storno ve výši zálohy do 20. června 2015, po 20. červnu 2015 je storno 100 % z uvedené částky.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze