TAJEMSTVÍ VITÁLNÍHO OŠETŘENÍ PRO OZDRAVENÍ TĚLA, PSYCHIKY A SEXUALITY
15.11.2016 - 1.5.2017

Skupina je již uzavřena

Tantrický trénink se zaměřením na zdravou sexualitu, psychickou sílu a hlubokou intimitu.


Základní informace

Termín: 15.11.2016-1.5.2017
     15.-20.11.2016 (út-ne, 2 pracovní dny)
     24.-29.1.2017 (út-ne, 3 pracovní dny)
     26.4.-1.5.2017 (st-po, 2 pracovní dny)

Začátek: úterý/středa 18 - 19 h,
     první program 19:30 h

Konec: neděle/pondělí 13 - 14 h

 

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: 14.480 Kč včetně ubytování a stravy

QUICK SLEVA: při platbě celé částky do 10.7.2016 je cena 12.980 Kč

Platba na splátky: cena je vyšší 16.480 Kč
Záloha 4.880 Kč, před 1. setkáním 5.000 Kč, před 2. setkáním 5.000 Kč, před 3. setkáním 1.600 Kč

Záloha: S přihláškou zašli 4.880 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný, Alice Nováková


  • Smíšená skupina

Vhodné pro jednotlivce i páry, pro začátečníky i pokročilé. 

Popis programu

Náplní tréninku je nejen se dozvědět, ale především zažít a naučit se:

- co by měla znát dobrá milenka, partnerka, žena, dobrý milenec, partner, muž

- jak udržovat sebe a svého partnera ve zdraví, kondici, senzuálně sexuální schopnosti

- moudré znalosti k udržení šťastného intimního života

- umění vitálního ošetření, intimní masáže, doteku a přírodního léčení

Vitální místa

Na lidském těle jsou důležitá místa, která prakticky nikdo neošetřuje, a přitom mají veliký vliv na naše zdraví, vitalitu a sexuální život. Jsou to vitální body, tkáně, sexuální orgány a jejich části, kterým je věnována malá nebo povrchní pozornost. Ošetření těchto bodů a míst pomáhá předcházet, snižovat a léčit chronické tělesné i psychické zátěže. 

Tělo v nás chronickou zátěží nevědomě potlačuje naši přirozenou sexualitu a tím životní energii. Díky tomu dochází k potlačení zdravé sexuality, vášně a životní energie v těle. Tuhé neuvolněné tělo při milování způsobuje určitý druh sebe znásilnění. Tento jev je všeobecný. Děje se při jakékoliv aktivitě lidského těla. U sportovní činnosti se děje formou rezistence, únavy a ztráty výkonu. U uměleckých projevů, u tance nebo malování se projevuje ztrátou tvořivosti. V intimní oblasti lidského života je však nejvíce patrný jako potlačení sexuální energie, které má mnoho forem.

Vitální ošetření je kombinace masáže, meditace, doteku a dýchání. Zasahuje jednotlivé vrstvy člověka. Každá lidská tkáň se vyskytuje jednak jako bio struktura, jednak jako energetická struktura s dopadem na psychiku člověka. Lidská tkáň nese záznamy emocí a biochemických procesů.

Vitální ošetření pracuje jinak s časem a pozorností jednotlivé tkáni, než je obvyklé. Zaměřuje se dlouho a do hloubky na jedno místo těla. Poté, co tkáň v daném místě reaguje, přechází na jiné místo. Dochází k vzájemné rezonanci a jedno ozdravení pomáhá druhému ozdravení.

Budeme ošetřovat

a) Vitální místa našeho těla – různé body a plochy kolem páteře, zad, kloubů, lymfatický a nervový systém, místa s vlivem na hormonální systém

b) Intimní místa našeho těla hlavně v oblasti hrudníku a pánve

c) Sexuální orgány a jejich tkáně, energetiku a funkčnost

Tantrickým tréninkem budeme probouzet smysly, smyslnost, hloubku prožitku a vědomí. Tantrické dechové meditace jsou hluboké transformační techniky, které mohou člověka dovést do orgasmu ve stavu Samadhi – což je nejvyšší stav a nejvědomější stav člověka.

Použijeme individuální i párové techniky a meditace.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli zálohu 4.480 Kč dle pokynů v emailu, který obdržíš ihned po vyplnění. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
Pro platby v Kč: Fio banka, číslo účtu 71306197/2010,

IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pro platby v Eur: Fio banka, číslo účtu 713061970/2010
IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Variabilní symbol: tvé datum narození 
Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + tvé jméno a příjmení, název kurzu
 
Hodnota semináře v eurech: částku za seminář vydělit nákupním kurzem za 1 euro
http://www.fio.cz/, zaokrouhlit na celé euro nahoru a přidat 3 eura za transfer do
české koruny, ve které je hodnota kurzu. Např. 5000/26,51Kč = 188,6; 189+3=192 euro.
 
Slovenští účastníci mohou vkládat kurzovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.
 
Pokud nevlastníte bankovní účet, peníze můžete vložit poštovní poukázkou. 

Storno:
90 dní před začátkem školy 1.000 Kč
90 - 0 dní před začátkem školy 4.880 Kč (100 procent zálohy)

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí poslední den semináře obědem.

Skupina je již uzavřena

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.