TEMNOTY ŽENY - NEKTAR STRACHU 19. - 24. 7. 2016

Speciální téma: Objevení strachu a jeho transformace


Základní informace

Termín: 19. - 24. 7. 2016

Začátek: úterý 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 14 - 15 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: Příspěvek 5.480 Kč nebo 207 € (včetně stravy a ubytování), 5.980 Kč - platba celé částky na místě.

Záloha: Zašli 1.500 Kč  nebo 57 € dle platebních údajů, které obdržíš v emailu ihned po vyplnění přihlášky. 

Lektor: Alice Nováková

 


  • Pro ženy

Akce slouží také jako příprava na celoroční školu Mohendžodáro. 

Popis akce

Ten, kdo žije v zajetí strachu, žije i v zajetí času a těžko se mu v životě dělají změny, jelikož se stále odvolává na minulost nebo budoucnost - „...nemohu něco změnit, protože moji rodiče mi nedali..., ...udělám to, až..., ...reaguji tak, protože jsem kdysi zažila...“...

Podléhá tak pocitům, které jsou pro něj pastí, protože pochází z minulosti. S momentálním okamžikem nemají nic společného, ten se teprve tvoří.

Objev svůj strach, nebraň se mu, vpluj do něj
a zažij velké osvobození.
Není před kým a před čím se ukrývat.

Je jen mystický stav bezčasovosti, kde není zrození ani smrt, jen velké mysterium, láska.
Spojení se s touto energií je velmi vyživující. 

Pomocí speciálního programu a meditací budeš mít možnost připravit a otevřít se svým dobře ukrytým strachům (které podvědomě ovládají tvůj život). Ve zvláštních situacích, kterým budeš vystavena, se pokusíš je neodhánět, ale přijmout a vstoupit do nich.

„Vnímám, jak je pro tebe ženo důležité
zažívat i něco jiného než se jen učit nějakou nauku,

něčemu porozumět, sbírat informace... Pro svoji jinovou část potřebuješ příležitost
ponořit se tak hluboko, že slova jsou zbytečná, nedostačující.
Potřebuješ se setkat s mysteriem, které se dá jen prožít, cítit, vnímat.
To je velkou výživou pro tvou jinovou esenci.
A o to se na tomto setkání pokusíme."

S láskou Eli

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a co nejdříve po jeho vyplnění zašli 1.500 Kč nebo 57 Eur zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři. Zbytek částky doplať na účet nejpozději týden před začátkem akce. 

Platební údaje:

Pro platby v Kč z České republiky: Fio banka, číslo účtu 71306197/2010,
IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pro platby v Eur z České republiky: Fio banka, číslo účtu 713061970/2010 

Pro platby v Eur ze zahraničí (např. ze Slovenska): 
IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: tvé datum narození

Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + tvé jméno a příjmení, název kurzu

Slovenští účastníci mohou vkládat kursovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.

Kromě bankovního převodu, je také možné vložit peníze poštovní poukázkou. 

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou:
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.