TEMNOTY ŽENY - ZAKLETÉ SRDCE 14. - 19. 7. 2015

Speciální téma: Zakleté srdce


Základní informace

Termín: 14. - 19. 7. 2015

Začátek: úterý 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 14 - 15 h

Místo: MC Lažánky , Lažánky 133

Cena: Příspěvek 4.980,-Kč včetně stravy a ubytování. 5.480,-Kč - platba celé částky na místě.

Záloha: S přihláškou zašli 1 500,- Kč  dle platebních údajů. 

Lektor: Alice Nováková

 


  • Pro ženy

Popis akce

Letní seminář je zaměřen na objevení skrytých temných stránek, které brání ženě otevřít se lásce,
Program pomáhá odkrýt, jestli se jedná o skutečnou lásku nebo si jen myslíme, že to láska je.

Žena je často nešťastná ve svém vztahu z mnoha důvodů. Jedním z nich je, že ve vztahu chybí skutečná láska. Často zaměňuje vášnivý milostný vztah za lásku, ve skutečnosti není se svým partnerem schopna skutečné intimity a uvolněného hravé sexu.

Jednou z příčin je osobní zkušenost z dětství se svým otcem.

 

Vžité vzorce z minulosti, které jsou ukryty hluboko v psychice, nám často zaměňují lásku za něco, co láskou není, i když si to myslíme.

 

Žena si často myslí, že láskou je, když partner uspokojuje její potřeby. Zaměňuje lásku za hlad po lásce, za strach. Často připoutává muže a vytváří tak závislost muže na ní. Ráda si vybírá slabé muže, které může mít pod kontrolou, tím pádem se kryje před zraněním, ublížením.

Také může žít zkušeností z dětství, tzn., žije intimní a citovou zkušenost, kterou měla s otcem, časato potom má nízké sebevědomí, věří, že si lásku musí zasloužit, má potřebu ovládat, kontrolovat muže a vztah, sama však má dojem, že pomáhá, mívá problémy s pochopením partnerových pocitů...
Schopnost přijmout člověka a realitu taková jaká je, je forma opravdové lásky.

Žena si vytváří závislost nejčastěji buď na partnerovi nebo na dětech. Měla by se zabývat především sama sebou a ne partnerem.
Soustředit se především na své uzdravení a nepřemýšlet o partnerovi a jeho změně.

Přestat dávat rady svému partnerovi nebo mu něco vyčítat, přestat jej pozorovat.
Soustředit se především na svůj vlastní život.

Nechat věci být tak jak jsou, být trpělivá, důvěřovat existenci, životu, že vše, co se děje má svůj důvod a svůj čas, dovolit věcem, ať se dějí...to vše je kvalita ženy.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 1 500 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
ČSOB Číslo účtu: 123778402/0300 Variabilní symbol: tvé datum narození Specifický symbol - první den konání akce, např: 1710 ( znamená 17. října)
Poznámka pro příjemce- důležité !: napsat „Příspěvek" + vaše jméno a příjmení,název kurzu.

 

Pošleme Ti bližší informace emailem.

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze