UMĚNÍ MILOVAT 13. 11. 2015 - 22. 5. 2016

Speciální téma: Tantrický trénink milostných schopností člověka


Základní informace

Termín: 

13. - 17. 11. 2015 (jeden pracovní den)
13. - 17. 1. 2016 (dva pracovní dny)
30. 3. - 3. 4. 2016 (dva pracovní dny)
18. - 22. 5. 2016 (dva pracovní dny)

Začátek: 18 - 19 h
první program 19:30 h

Konec: 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: 14.480 Kč včetně ubytování a stravy při zaplacení zálohy 2.000 Kč do konce května;
na místě 14.980 Kč
Příspěvek ve splátkách: záloha 2.000 Kč
1. setkání 4.500 Kč
2. setkání 4.500 Kč
3. setkání 4.500 Kč
4. setkání 2.000 Kč
Quicksleva: 12.980 Kč při zaplacení celé částky do konce května.

Záloha: S přihláškou zašli 2.000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný, Alice Nováková


  • Smíšená skupina

Popis programu

Celoroční trénink, který zasahuje čtyři oblasti ovlivňující tělesné milování, sexuální vyjadřování, citové prožívání a projevy intimity. 

1) Sexualita těla
2) Sexuální archetypy a transformace člověka
3) Intimita a city
4) Transformování pokleslých projevů sexuality do přesahujících zážitků, inspirujících pestrost milostného života a prožívání

Trénink je vhodný pro začátečníky i pokročilé, je doporučený pro páry, ale je vhodný i pro jednotlivce.

 

I. SEXUALITA TĚLA

Získáme vhled do procesu sexuality těla. Pročistíme a osvobodíme základní instinkt, přijmeme jej jako zdroj energie a přijmeme jeho sílu. Uvolníme přirozené pudy. Poznáme jak je smyslový zážitek a vyjadřování pudů nádherné, osvobozující a přesahující. Velkou zajímavou oblastí je prožívání vzrušení a udržování sexuální energie v těle. Sexuální energie v těle potřebuje dosáhnout určité úrovně, aby se jako transformovaná energie přenášela do bytí, lásky a vědomí. K umění udržet sexuální energii v těle se naučíme pracovat se sexuálními zónami, vibračními body vzrušeného těla a s energetickými rytmy. Láskyplnou cestou budeme pokračovat v odblokovávání sexuálního potlačení, které je fenoménem moderní doby. Objevíme krásu tradičních i netradičních milostných poloh, kouzlo rituálů a milostných scénářů.

 

II. SEXUÁLNÍ ARCHETYPY A TRANSFORMACE ČLOVĚKA

Sexuální konstituce a archetypální otisky člověka rozhodují o naší sexualitě.  Sex. konstituce je naše schopnost prožívat sexualitu jedinečným individuálním způsobem. Tato konstituce vzniká s prvním úderem našeho srdce. Podle této konstituce máme základní sexuální chování, které nám dělá dobře, a které nás rozvíjí. Rozvíjíme ji experimenty, sexuálními zážitky a zkušenostmi v životě, ale tato sex.konstituce je neměnnou základnou našich projevů.
Archetypální otisky (sexuální otisky) člověka jsou záznamy z prožité sexuality v prenatálním období, dětství a dospívání a z toho, jaký máme vztah k matce a otci. Během tréninku se budeme osvobozovat od sexuální zátěže a kultivovat archetypální otisky z uvedených období, od ideologického a kulturního programování společnosti a objevíme své skutečné sexuální a milostné potřeby.

Tyto zkušenosti povedou k rozvoji psychických aspektů a sil člověka na základě zdravého milostného vyjadřování.

 

III. INTIMITA A CITY

Centrování osobnosti pomocí vědomého přijetí, prožívání citů a vyšších emocí, uvolňování a vyjadřování intimity. Člověk potřebuje najít a zažít zvláštní druh změněného stavu vědomí, který otevírá laskavost, lásku, blízkost a hluboké partnerské vztahy. Tantrický člověk může být zamilován do sebe, do celého života, do každé maličkosti.

 

IV. TRANSFORMOVÁNÍ POKLESLÝCH PROJEVŮ SEXUALITY DO PŘESAHUJÍCÍCH ZÁŽITKŮ, INSPIRUJÍCÍCH PESTROST MILOSTNÉHO ŽIVOTA A PROŽÍVÁNÍ

Budeme se inspirovat temnými praktikami jako bondage (svazování), spanking (výprasky), dominance a submisivita... Z těchto praktik vytvoříme nové meditace, dáme jim laskavý záměr a povýšíme je na tantrické umění. Z pokleslých temných projevů tak vznikne vzrušující inspirace. Pudovost a zemitost tvoří základní zdroj pro rozkvět vědomí a umění.

 

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 2 000 Kč zálohy do konce května. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři. Zbývající částku pošli na účet nejpozději týden před zahájením akce. 

Platební údaje:
Pro platby v českých korunách z České republiky:
 Fio banka, číslo účtu 71306197/2010,
IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pro platby v eurech z České republiky: Fio banka, číslo účtu 713061970/2010 

Pro platby v eurech ze zahraničí (např. ze Slovenska): 
IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: Tvé datum narození

Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + Tvé jméno a příjmení, název kurzu

Hodnota semináře v eurech: částku za seminář vydělil nákupním kurzem za 1 euro
http://www.fio.cz/, zaokrouhli na celé euro nahoru a přidej 3 eura za transfer do
české koruny, ve které je hodnota kurzu. Př. 5000 Kč/26,51Kč = 188,6; 189+3=192 euro.

Slovenští účastníci mohou vkládat kursovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.

Kromě bankovního převodu, je také možné vložit peníze poštovní poukázkou. 

Storno:
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.
Během tréninku je storno 100% zaplacené částky. Jedno vynechané setkání je možné nahradit na jiném našem programu podobného typu.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava začíná 2. den ráno snídaní a končí poslední den semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze