ZÁKLADNÍ INSTINKT 3. - 12. 7. 2015

Speciální Téma : vědomé vzrušování a kultivace sexuálního ohně


Základní informace

Termín: 3. - 12.7. 2015

Začátek: pátek 18 - 19 h,
první program 19:30 h

Konec: neděle 13 - 14 h

Místo: MC Lažánky , Lažánky 133

Cena: 7 980,-Kč (ubytování, strava, program)

Záloha: S přihláškou zašli 2.000 Kč  dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný, Alice Nováková


  • Smíšená skupina

Popis programu

imagesCASCF7X5Tantrický trénink pro všechny - jednotlivce i partnery.

-tantrický trénink pro omlazení, kvalitu milostného života a probuzení emocionálního a citového prožívání

- umění probudit zdroj Kundalini energie
- obnovování a prožívání základních instinktů
- uvolnění a porozumění svým potřebám
- odstraňování sexuálního potlačení, skrytých strachů a emocionálních bolestí

 

Oslabená životní (pudová) energie nás blokuje od základu - naši živost, vitálnost, zdraví, vnímání těla... Bere sílu pro vývoj, růst a transformaci.

Přijetí, prožití a pochopení základní pudové energie ozdravuje tělo, odbourává stresy, celkově nás posiluje na všech úrovních. Dává nám palivo pro tvoření, pro lásku, pro otevření se božskému principu.

Program

Prožitkové programy, Oshovy meditace, tantrické meditace a ošetření, techniky individuální, párové a skupinové, ošetření těla, emocí a mysli, jemné prožitkové masáže, intimní techniky, práce s Kundalini energií, smyslové vnímání a emocionální prožívání.

 

 Tento tantrický trénink je zaměřen na obnovení zdroje životní energie, která bývá označována jako sexuální energie. Oslabená životní (pudová) energie nás blokuje od základu - naši živost, vitálnost, zdraví, vnímání těla.  Bere sílu pro vývoj, růst a transformaci.

Přijetí, prožití a pochopení základní pudové energie ozdravuje tělo, odbourává stresy, celkově nás posiluje na všech úrovních. Dává nám palivo pro tvoření, pro lásku, pro otevření se božskému principu.

 

Laskavou meditativní cestou prožijeme svoji pudovou energii, prožitkem ji budeme poznávat, obnovovat.

Důsledkem takového poznávání bude vědomý život a jeho větší kvalita. Tantra uznává život jako největší

hodnotu. Poroste kvalita milostného života. Probouzením emocionálního a citového prožívání roste schopnost intimního vnímání. Trénink povzbuzuje lidskost, blízkost, citlivost mezi lidmi, partnery, blízkými osobami.

 

Častým problémem u současného „moderního“ člověka bývá potlačená sexuální energie. Sexualita je různými náboženskými ideologiemi považována za něco nečistého a nelidského. Stopy takového postoje jsou stále zaznamenatelné u většiny lidí v podobě nepřirozeného chování v intimním a milostném životě.

Dalším zdrojem sexuálního potlačení je přehnaná pozornost materiálnímu životu, člověk je velmi stresován a nemá a nedává si sobě čas.

Současný člověk má často potlačené životní potřeby. Neví přesně, co chce a po čem touží, nebo jsou tyto potřeby a tužby nejasné a nejisté. Tento trénink pomáhá uvědomit si své potřeby a potřeby uspokojovat.

Další praktické informace

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 2 000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
 
Pro platby v českých korunách z České republiky: Fio banka, číslo účtu 71306197/2010

IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 
Pro platby v eurech z České republikyFio banka, číslo účtu 713061970/2010 
 
Pro platby v eurech ze zahraničí (např. ze Slovenska): IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Variabilní symbol: tvé datum narození 
Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + tvé jméno a příjmení, název kurzu
 
Hodnota semináře v eurech: částku za seminář vydělit nákupním kurzem za 1 euro
http://www.fio.cz/, zaokrouhlit na celé euro nahoru a přidat 3 eura za transfer do
české koruny, ve které je hodnota kurzu. Např. 5000/26,51Kč = 188,6; 189+3=192 euro.
Slovenští účastníci mohou vkládat kursovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.
 
Pokud nevlastníte bankovní účet, peníze můžete vložit poštovní poukázkou. 

Storno:
2.000 Kč do zahájení tréninku, během tréninku je to 100%.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

Stravování
Strava následuje 2. den ráno snídaní a končí posledním dnem semináře obědem.

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Přidejte se do diskuze