OPRAVDOVÝ MUŽ/NESPOUTANÁ ŠAMANKA 22.-27.8.2017 

Pro muže i ženy, jednotlivce i páry

OPRAVDOVÝ MUŽ
Probuzení Kundalini energie pro muže

NESPOUTANÁ ŠAMANKA
Probuzení Kundalini energie pro ženy

Speciální téma:

 

Archetypální návrat k podstatě člověka, tranzovní zážitky a zážitky přechodových rituálů k osvobození od negativního vlivu soudobé společnosti


Základní informace

Termín: 22.-27.8.2017

Začátek: úterý 18 - 19 h příjezd a registrace,
první program 19:30 h

Konec: neděle 14 - 15 h

Místo: MC Lažánky, Lažánky 133

Cena: Příspěvek 6.480 Kč/ 294 EUR (program, ubytování a strava) 

Quick sleva - při úhradě celého kurzovného do 30.5.2017 je cena 5.480 Kč/ 209 EUR

Záloha: S přihláškou zašli 1.000 Kč/ 41 EUR dle platebních údajů

Lektor: Igor Samotný a Libor Soukup, Michaela Samotná a Alice Nováková

 


  • 2 PARALELNĚ PROBÍHAJÍCÍ AKCE PRO ŽENY I MUŽE

POPIS AKCE

Zážitky s kundalini energií, probuzení a její transformace v lásku a vědomí.
Poznejte unikátní kundalini meditace a cvičení. 

Jednou z temnot člověka je strach ze své nespoutanosti, odhodlanosti a bdělosti, kterou cítí hluboko v sobě, ale z různých důvodů je nežije. Opravdový muž a Nespoutaná šamanka  jsou spojeni s přírodou a jejími živly, se svými instinkty, kterým plně důvěřují a se svým tělem, které udržují pružné a zdravé a umí mu naslouchat. Odtržení od tohoto archetypu a od svého těla člověka oslabuje. Činí ho lehce manipulovatelným a ovladatelným. Snadno se nechá svést ze své cesty, protože nevěří sám sobě.

MILÉ KRÁSNÉ ŽENY

energie nespoutané šamanky je součástí každé ženy.  Je to ta část v nás, která je divoká, spontánní, lehce bláznivá, ale přitom v naprosté důvěře a spojení se sebou – svou duší, tělem a moudrostí, se světem.

Svobodná a zároveň v pokoře

V současné době žijeme hodně v rozdělení sebe sama. Kontakt s naší archetypální (přirozenou) částí je oslabený  a nahrazený konvencemi, výchovou, názory okolí, tlumen "krocením"… Což nám bere vyživující energii, vitalitu, jas a třpyt z očí, sexuální sílu, hloubku a schopnost skutečné lásky, schopnost tvořit zralé vztahy, zdravé domovy plné lásky, umět naslouchat i být dobrou rádkyní, podněcovatlekou, múzou vnitřního i vnějšího světa... Je spojením intuice, vnitřní síly i disciplíny. Je široká a záhadná jako vesmír sám.

Nespoutaná šamanka je spojením intuice, vnitřní síly i disciplíny.
Je široká a záhadná jako vesmír sám.

Namísto toho se často ocitáme v pocitech studu, vnitřní zloby, bez inspirace, ve slabosti, unavené, podrážděné, podřadné... Postrádáme tvořivý zápal, oduševnělost, odvahu jednat sama za sebe, vyzkoušet nové věci, ukázat se ve své nedokonalosti, vyhledat rady, rozumět svému tělu a jeho cyklům...
 

Nespoutaná šamanka je o znovunalezení a probuzení základní skutečné povahy ženy.
Spojení se s tím, co uvnitř nás žije od věky věků, co je stále v nás, jen jsme na to z různých důvodu zapomněly.
Nespoutaná šamanka nás spojuje s pramenem ženství.

Nespoutaná šamanka zapaluje v sobě oheň, vášeň. Zároveň je však i tichá a uvnitřněná. Její síla nám pomáhá opět navázat spojení s vlastní životní cestou a tvořivým potenciálem.  Je spojená s divokou nespoutanou přírodou a také se stavem vnitřním - meditací.

Čekají nás programy v přírodě, tance, extatická cesta „Hledání totemového zvířete“,
tvoření vlastního amuletu, meditace.

Kombinace s paralelní mužskou skupinou vytváří velkou léčivou sílu.
Seminář je možné absolvovat samostatně, ale i v páru (paralelní program). Zkušenosti jsou báječné, partneři zažívají pročištění a oživení vztahu, nový pohled na vnitřní stav, který nazýváme láskou.

 

MILÍ SILNÍ MUŽI

Program pro muže je zaměřený na obnovení psychických sil, na probuzení a kultivaci sexuální energie, na autentické prožití a pochopení mužské síly a energie.

Tantrický trénink Mužská síla vyvinul Igor Samotný, aby nabídl současnému muži moderní civilizace alternativu k chaotickému a často destruktivnímu způsobu života.

V rámci tréninku muž na základě vlastního prožitku obnoví vztah ke svému tělu, ke své sexualitě, ke své intimitě. Naučí se techniky práce se svým tělem pro milostný život, naučí se pracovat se životní energií, tvořit hodnoty, které může uplatnit ve sportu, v práci, v partnerském životě... Muž probudí své vědomí, bude nacházet znovu a vědoměji své mužské vlastnosti, jako je - rozhodnost, síla, schopnost bojovat a bránit, které jsou zakódovány hluboko v lidském podvědomí. Muž obnoví své psychické síly, zvláště psychickou sílu, které se říká Vnitřní muž. Naučí se věcně používat svoji mysl, a to tak, aby mysl uměl použít anebo nepoužít v různých životních situacích. Naučí se používat svoji intuici, kreativitu a spontaneitu.

Klíčem k tantrickému tréninku je porozumění intimity jako zvláštního psychického fenoménu, který si chaotický civilizovaný člověk ve strachu odpírá. Muž se naučí identifikovat se se svými strachy a naučí se jim čelit. Naučí se poznávat sebe, jaké má potřeby, po čem ve skutečnosti touží. Skrze sebe a své vlastní potřeby může být pravdivý v partnerském vztahu. Pomocí tantry a meditace porozumí ženě, jejímu prožitkovému světu a ženské sexualitě.

Během tréninku má muž příležitost zjistit, že city, pocity, prožitky a vůbec citový způsob života jako takový ho neoslabuje, ale naopak jej dělá silným, lidským a charismatickým. Muž se naučí poznat své emoce a jak je svým osobitým způsobem vyjadřovat.

Další praktické informace platící pro ženy i muže

Jak se přihlásit?
Vyplň výše uvedený formulář a pošli s přihláškou 2 000 Kč zálohy. Pouze včasně uhrazená záloha Ti zajistí místo na semináři.

Platební údaje:
 
Pro platby v českých korunách z České republiky: Fio banka, číslo účtu 71306197/2010
IBAN: CZ0820100000000071306197, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Pro platby v eurech z České republikyFio banka, číslo účtu 713061970/2010 
 
Pro platby v eurech ze zahraničí (např. ze Slovenska): 
IBAN: CZ8420100000000713061970, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
Variabilní symbol: tvé datum narození 
Specifický symbol: první den konání akce, např: 1710 (znamená 17. října) 
Poznámka pro příjemce - důležité !: napsat "Příspěvek" + tvé jméno a příjmení, název kurzu
 
Slovenští účastníci mohou vkládat kurzovné v eurech  na pobočkách Slovenské Fio banky.
 
Pokud nevlastníš bankovní účet, peníze můžeš vložit poštovní poukázkou. 

Po vyplnění formuláře ti zašleme bližší informace emailem.

Storno
Storno je stanoveno ve výši zálohy. Při odhlášení nejpozději týden před akcí převedeme zálohu pouze 1x na tématicky podobnou akci.

S sebou
Šátek, volný oděv, přezůvky, deku na program. Co dalšího s sebou může být upřesněno speciálním e-mailem od lektorů.

 

Přihláška na akci

Podmínky účasti, čtěte prosím před odesláním přihlášky

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.
Bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce.
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

 

Program pro ženy

Ásany tantrické jógy,
relaxační techniky

Oshovy meditace,
zážitkové techniky, cvičení

Meditace Gájatrí
podporující ženské aspekty

Meditace Kundalini Classic
s originální hudbou

Meditace Kundalini Orgasmic
a terapie 
s touto meditací
s orgasmickým účinkem.

Meditace Sexual Healing
a terapie s touto meditací
s hlubokým léčebným účinkem
na emoční zranění a sexuální potlačení.

Program pro muže

Tantrické meditace,
meditace Vigyan Bhayrav Tantry

Oshovy meditace

Tantrická joga a její asány,

Tantrické rituály,
přechodové rituály,
šamanské tranzovní techniky,
prožitkové techniky

Dechové seance,
pránické léčení,
cvičení mysli a těla

Rolový trénink,
prožívání archetypálních situací

Mimosmyslová komunikace,
sdílení, sebevyjádření

Dotekové terapie,
masáže,
tantrické masáže,

hara masáže,
masáže na centrování osobnosti