Víza do Indie se zařizují online na této stránce

Takhle vypadá hotové vízum (vemte si sebou a kopii nám pošlete)

Informace

Pro vyplnění žádosti je třeba uploadovat do systému čtvercovou fotografii cestujícího, a to ve formátu jpg nebo jpeg, a to s minimálními rozměry 350 (šířka) x 350 (výška) pixelů, přičemž velikost fotografie musí mít minimálně 10 KB a maximálně 1 MB. Fotografie musí zobrazovat celou tvář cestujícího z čelního pohledu, musí mít bílé pozadí a nesmí mít orámování.

Dále je třeba uploadovat také sken datové stránky pasu, tj. té strany pasu, na které je fotografie cestujícího. Soubor s fotografií musí být ve formátu pdf a musí mít velikost minimálně 10 KB a maximálně 300 KB.

Poplatek se hradí přes internet výlučně debetní nebo kreditní platební kartou VISA nebo MASTERCARD. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní platbu, je třeba zkontrolovat, zda držitel karty má povoleny mezinárodní platby kartou přes internet a v jaké výši. Nepodaří-li se třikrát platbu kartou uskutečnit, systém žádost zablokuje a je třeba ji celou zadat znovu. Nemáte-li kartu k dispozici nebo systém danou kartu neakceptuje, lze platbu uskutečnit kdykoli později na webové stránce uvedené výše v sekci Verify Payment / Pay Visa Fee, ale nejpozději 4 dny před plánovaným příjezdem do Indie.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete pokračovat ve vyplňování žádosti, lze ji jednoduše uložit, systém vydá kód, na základě kterého lze později pokračovat v procesu podání žádosti, a to na webové stránce https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Complete Partially.

Nejpozději do 72 hodin po úspěšném zadání vízové žádosti přijde na zadanou e-mailovou adresu e-mail, jehož název začíná slovy „Status regarding“, kterým je žadateli oznámeno rozhodnutí o žádosti. Je-li v kolonce „Application Status“ uvedeno „Rejected“, znamená to, že žadatel elektronické vízum neobdrží a že musí žádat o klasické vízum v papírové podobě na velvyslanectví Indie (viz níže část B). Je-li v kolonce „Application Status“ uvedeno „Granted“, znamená to, že žadatel získal tzv. ETA (Electronic Travel Authorization), tj. elektronickou cestovní autorizaci, na základě které může přicestovat do Indie a získat na hraničním přechodu elektronické vízum.

Je ještě potrebné pak na výše uvedených stránkách kliknout dole na CHECK YOUR VISA STATUS a tam po zadání přístupových údajů, které budete mít v e-mailu, naleznete konečně víza, které bude potřeba vytisknout. A také pošlete ty víza nám aby jsme je pro jistotu měli taky v záloze. 

Je potřeba zvolit viza na jeden rok. Cena je 40 dolarů.
Tím pádem, můžete začít se zařizováním víz klidne už teď...ale nejpozději to udělejte začátkem ledna,...určite to nenechávejte na později. V případě komplikaci by se to mohlo vymstít. Když si víza začnete zařizovat čím dříve...ma to tu výhodu, že v případe komplikací to spolu můžeme dořešit tady v Lažánkach, když přijdete na nějaký kurz.

Tipy při vyplňování víz.

Při vyplňování víz budete mít v horní části ID číslo vaší žádosti. 
Silně doporučujeme si toto číslo poznačit a někde uchovat.

A teď nápověda k položkám, kde by mohli nastat komplikace

Místo příletu do Indie
DELHI AIRPORT

V položke seznam míst které plánujete navštívit napíšte
DELHI, JAISALMER, AGRA

Kontaktní osoba v Indii
KAMAL SINGH
SAGAR GUEST HOUSE INSIDE FORT NEAR JAIN TEMPLE
JAISALMER 
RAJASTHAN
+919829507144

Po vyplnění nejprve budete muset nahrát fotografii obličeje a potom fotografii pasu

Další krok je platba.
Zde je taká důležite si poznamenat ID číslo vaši platby. Muže se Vám hodit, jestli si budete chtít ověřit platbu. Takže doporučujeme to číslo poznamenat a uložit. Přesměruje Vás to na platební bránu. Po zadání údajů z vaši karty a následném potvrzení, nechte vše v klidu proběhnout, nic neklikejte. Po potvrzení platby, by se Vám mala zobrazit obrazovka s potvrzením platby. A do dvou dnů by vám měli do mailu dorazit potvrzené viza.

Jestli by se tak nestalo, je možné si na stránkách https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
skontrolovat jestli proběhla platba v pořádku. Zde budete práve potřebovat zadat to ID číslo.

Nakonec k  Vám dorazí potvrzující e-mail, že víza Vám byli udeleny. (poznáte to tak ze v položke status bude napsáno Granted)

Je pak ještě potrebné pak zase na výše uvedených stránkách kliknout dole na CHECK YOUR VISA STATUS a tam po zadání přístupových údajů, které budete mít v e-mailu, naleznete konečně víza, které bude potřeba vytisknout. A také pošlete ty víza nám aby jsme je pro jistotu měli taky v záloze. 

V případě že by jste si s tím nevědeli rady, v termínu 26-28.1.2024 je možno přijít za náma do Lažánek a my Vám s tím pomůžeme. 

A zde tě provedeme jednotlivými stránkami formulářů i s překladem do češtiny 🙂

Informace k prvním dvěma stránkám

Vyberte z nabídky typů cestovního pasu ordinary passport jako běžný cestovní pas. Dále zvolte svou národnost a místo vstupu do Indie. Vyplňte datum narození a dvakrát svou emailovou adresu. Dále vyplňte předpokládaný datum vstupu do Indie. Pro měsíční turistické e-vízum zvolte možnost eTOURIST VISA (for 30 days), Následně vyberte z možností tu, která nejlépe vystihuje účel vaší cesty, v našem případě  Recreation / sight-seeing vystihuje rekreaci a cestování po památkách. 

Opište text z obrázku. Zaškrtněte políčko s prohlášením, že máte připravený sken pasu a fotku a pokračujte stisknutím tlačítka Continue. Ještě jednou budete upozorněni, že po vás bude vyžadován onen sken pasu a fotka, stiskněte Ok.

Poznamenejte si číslo vaší žádosti neboli Temporary Application ID, které vidíte napsané tučným červeným písmem. Díky tomuto číslu budete moci pokračovat ve vyplňování žádosti, kdybyste proces (omylem) přerušili.

Vyplňte své příjmení a poté své křestní jméno. Pokud jste v minulosti změnili své jméno, což se týká mimo jiné vdaných žen, zaškrtněte patřičné políčko a vyplňte své původní jméno. Vyberte z nabídky své pohlaví, napište místo narození. Vyberte z nabídky zemi narození, napište své rodné číslo bez lomítka. Vyberte z nabídky své náboženství, christian, pokud jste křesťani, nebo other, pokud vaši víru nevystihuje žádná z nabídky. Volbu other budete muset dále specifikovat, vepište atheist jako ateista nebo NA, pokud se nechcete vyjadřovat. Dále vyplňte visible identification marks, těmi jsou jizvy, mateřská znaménka a tetování, která nejsou skrytá oblečením. Specifikujte, kde na vašem těle se nachází, případně napište NA, pokud žádné takové znamení nemáte.

Vyberte vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Below matriculation znamená nedokončené základní vzdělání, graduate je bakalářský titul, higher secondary zvolte jako středoškolské vzdělání, illiterate je pro negramotné, matriculation znamená dokončené základní vzdělání, NA being minor je volbou pro děti, které ještě žádného vzdělání dosáhnout nemohly. Others zvolte, pokud vaše vzdělání nevystihuje žádné z nabídky. Post graduate je magisterský, inženýrský či vyšší titul a professional je certifikát profesionálního vzdělání, které není zakončeno titulem.

Vyberte v nabídce, zda jste své občanství získali narozením neboli by birth anebo pozdějším udělením občanství neboli by naturalization. Další otázkou je, zda žijete alespoň dva roky v zemi, ze které si žádáte o víza, tj. v Česku nebo na Slovensku. Odpovězte yes jako ano či no jako ne. Vyplňte číslo svého cestovního pasu, místo jeho vydání, datum vydání a datum konce jeho platnosti. Poslední otázkou je, zda máte ještě další cestovní pas. Opět odpovězte yes jako ano či no jako ne. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Informace ke třetí straně

Vyplňte adresu, kde momentálně bydlíte. Do prvního řádku patří adresa a číslo domu, do druhého obec. Najděte v seznamu náš stát, poté napište kraj a dále poštovní směrovací číslo. Můžete vyplnit své telefonní a mobilní číslo, tyto údaje jsou ale nepovinné. Dále je potřeba zadat adresu trvalého bydliště. Pokud je schodná s adresou, kde momentálně bydlíte, zaškrtněte políčko Click here for same address.

Nyní je třeba vyplnit údaje o rodičích. Nejprve vyplňte jméno a příjmení otce, jeho národnost, předchozí národnost, pokud nějakou měl, místo narození a zem narození. Stejné údaje pak vyplňte i o matce. Dále vyberte z nabídky váš rodinný stav. Odpovězte na otázku, zda vaše rodiče či prarodiče byli občany Pákistánu. Vyberte z nabídky vaše povolání. Zvolte others, pokud vaše povolání nevystihuje žádné z nabídky, a dále specifikujte. Vyplňte jméno zaměstnavatele, další povinnou kolonkou je už jen adresa zaměstnání. Vyberte z nabídky předchozí zaměstnání, pokud jste nějaké měli. Odpovězte na otázku, zda jste nyní nebo v minulosti byli ve vojenské, polovojenské, policejní či security organizaci. Pokud odpovíte ano, vyplňte další detaily. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Informace ke čtvrté straně

Vyplňte všechna místa, která plánujete v Indii navštívit. Odpovězte na otázku, zda jste si zarezervovali hotelové ubytování skrze cestovní kancelář. Vyberte z nabídky vaše výstupní místo z Indie, aneb odkud budete z Indie odlétat či odjíždět. Odpovězte, zda jste někdy v minulosti navštívili Indii, a zda vám byla někdy zamítnuta žádost o návštěvu Indie či prodloužení pobytu. Pokud odpovíte ano, musíte uvést další detaily. Vyplňte všechny země, které jste v posledních 10 letech navštívili. Pokud jste tak zběhlí cestovatelé, jako je náš Bonifác, přejeme hodně trpělivosti. Indie hrozí odepřením vstupu do země, pokud nevypíšete všechny navštívené země.

Navštívili jste během posledních 3 let některou ze SAARC zemí? Mezi SAARC země patří Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanka. Pokud je vaše odpověď kladná, je třeba vypsat tyto země, zadat rok jejich návštěvy a také počet návštěv. Dále vyplňte kontakt v Indii. Tím je osoba, kterou jedete navštívit, anebo název hotelu, kde budete bydlet. Vyplňte také jejich adresu a telefonní číslo. Poté vyplňte kontakt osoby blízké v Česku nebo na Slovensku, opět i jejich adresu a telefonní číslo. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Informace k páté straně

Odpovězte na otázky: Byli jste někdy zatčeni, soudně stíháni nebo usvědčeni? Byl vám někdy zamítnut vstup nebo jste byli vyhoštěni ze země? Účastnili jste se někdy obchodování s lidmi, drogového obchodu, zneužívání dětí, zločinu proti ženám, finančního podvodu nebo trestného činu? Účastnili jste se někdy kybernetického zločinu, teroristických aktivit, sabotáže, špionáže, genocidy, politické vraždy nebo jiných forem násilí? Vyjádřili jste někdy pochopení nebo podporu teroristickému násilí nebo podpořili ostatní v konání terorismu nebo jiných závažných trestných činů? Ucházeli jste se někdy o azyl v nějaké zemi? Zde bude rozumné všude zaškrtnout No. Na závěr zaškrtněte políčko o deklaraci správnosti právě uvedených údajů. Pokračujte stisknutím tlačítka Save and Continue.

Nyní nahrajte vaši fotku. Fotka musí být ve formátu JPEG o minimální velikosti 10 KB a maximální velikosti 1 MB. Minimální rozměry jsou 350 x 350 pixelů. Nepoužívejte fotku vyříznutou ze skenu vašeho pasu, musíte použít jinou. Vyberte soubor a poté jej nahrajte stisknutím tlačítka Upload Photo.

Nyní nahrajte sken vašeho cestovního pasu. Sken musí být ve formátu PDF o minimální velikosti 10 KB a maximální velikosti 300 KB. Vyberte soubor a poté jej nahrajte stisknutím tlačítka Upload. Zaškrtněte políčko, že jste nahráli dokumenty dle požadavků a pokračujte stisknutím tlačítka Confirm.

Zkontrolujte vámi uvedené údaje. Pokud najdete chybu, opravte ji po stisknutí tlačítka Modify. Pokud je vše v pořádku, pokračujte stisknutím tlačítka Verified and Continue. Přečtěte si podmínky žádosti o víza a pro souhlas s nimi klikněte na Yes. Stiskněte tlačítko Pay Now, pokud si přejete zaplatit okamžitě, a vyberte jednu z možností platby. Pokračujte stisknutím tlačítka Continue.

Nyní vidíte upozornění, že potvrzení platby může z technických důvodů trvat až 2 hodiny. Proto platbu neopakujte dříve. Pokud vám byla platba odečtena z bankovního účtu, ale stav platby stále nebyl aktualizován, ověřte stav platby skrze Verify Payment na úvodní stránce e-víza do Indie. Souhlas s tímto poučením vyjádříte stisknutím tlačítka Ok.

Kontakt

Telefon

+420 608 708 996

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

www.facebook.com/meditacnicentrumLazanky/