Kundalini je vnitřní energie člověka.

KundaKundalinilini

 

Kundalini je doslova had nebo hadí síla, tato duchovní síla sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře. Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

Podle líčení se proces kundalini může podobat 1. lezení mravence, 2. veselému plavání rybky v oceánu, 3.extatickému výskoku opice, která jediným pohybem vyskočí od kořene páteře až nad temeno hlavy adepta, 4. pohybu ptáka, který vyskakuje z jedné větve na druhou, 5. pohybu hada, který se vlnivě plazí od konce páteře až k temeni.

 

Kundalini na dolní části páteře má podobu síly ženské tvořivé energie Šakti, která probuzena vystupuje k temeni hlavy nebo nad temenem hlavy, kde se spojí s božským principem, s mužskou tvořivou energií Šivou. Tím je aktivována veškerá božská síla uvězněná v člověku a projeví se jako poznání a blaženost.

 

Kundalini se také říká tvůrčí sexuální energie, spirálová síla, Šakti nebo hadí oheň. Sexuálním vzrušením jsme schopni pomocí dechu cítit sílu kundalini.

 

Kundalini sídlí rovněž v mozku, tradiční umístění kundalini na spodní části páteře souvisí s představou postupného růstu a s přípravou těla na větší energetické působení. Kundalini v mozku souvisí s hypofýzou, hypofíza je Šakti a chce se spojit a znovu probudit epifýzu, Šivu.

 

Obvod kundalini rozeznává chladnou měsiční energii stoupající páteří a po průchodu hlavou klesající jako teplou sluneční energii.

 

Do obvodu kundalini energie patří idá, což je důležitý kanál nehmotné energie, který rozvádí životní energii na určitá místa tak, aby bylo zásobováno celé tělo. Ida přijímá energii levou nosní dírkou. Tento kanál, jehož symbolem je měsíc má ochlazovací a uklidňovací funkci. Odpovídá parasympatiku v sympatickém nervovém systému. Slovo idá znamená potravu, občerstvení, obětní nápoj z mléka nebo proud chvalozpěvů. Protikladem je pingalá, která přijímá energii pravou nosní dírkou, symbolem je slunce a tato dráha je žhnoucí a podněcující.

Osou mezi kanály idou a pingalou je sušumná, která prochází páteří od dolního konce až do mozku. Sušumná je hlavní kanál, kterým stoupá kundalini.

 

Kundalini se probouzí velkým množstvím různorodých technik. Osho vytvořil Kundalini meditaci, která používá třesení jako základní způsob aktivace kundalini energie. Každá tantrická technika a párová meditace probouzí kundalini, všechny techniky založené na prožitku a emoci. Oshovy meditace jako celek probouzí kundalini energii, jeho ranní Dynamická meditace je komplexní způsob probouzení kundalini energie.

 

Jóginský přístup s vyjimkou několika opravdových tantrický autorů dominuje v tantrické literatuře. O tantře píšou autoři, kteří jsou často pod vlivem jógi nebo na pomezí jógi a tantry. Tantrického autora poznáme podle toho, že neni příliš pod vlivem hinduistické mytologie a tradičního patriarchálního učení. Tantrického autora poznáme podle toho, že přijímá tělesný styk jako cestu k lásce a také podle toho, že má umělecké sklony.

 

Oshovy žáci znovu objevují čistý tantrický přístup, neboť Osho znovu probudil čistou tantrickou vizi. Jóginská literatura přináší mnoho individuálních takzvaných tantrických cvičení. I když tato individuální cvičení mohou být užitečná, neni dobré klást na ně příliš velký důraz. Větší důraz je potřeba věnovat sebevyjadřovacím, prožitkovým, kreativním technikám, párovým meditacím. Nejlépe je účastnit se dlouhodobě tantrických škol, které například nabízí Tantra vnitřní cesta..

Nabídka seminářů MC Lažánky

Igor
Lektor osobního rozvoje a dramaturg Meditačního centra Lažánky
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.